Komisja Europejska walczy z polskim smogiem

Przez Monika
W Newsy
21 maja, 2020
0 komentarzy
516 Views

Już po raz kolejny Komisja Europejska zwróciła uwagę Polsce na brak odpowiednich norm prawnych, które dawałyby podstawę do tego, żeby sądownie dochodzić swoich praw związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Pierwsze działania w odniesieniu do stanu powietrza w naszym kraju, Komisja Europejska poczyniła już 4 lata temu. Teraz nabrały one realnego kształtu, co może skutkować poważnymi karami finansowymi. Taki ruch ze strony KE powiązany jest z funkcjonowaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, której założenia powinny być przez Polskę przestrzegane. 

Na chwilę obecną mamy możliwość uchybienia od procedury przeciw naruszeniowej. Oznacza to, że Polska ma 4 miesiące na to, aby podjąć działania, czyli ustosunkować się do skierowanego w jej stronę wezwania do rozwiązania tego zaniedbania. 

Głównym celem KE jest zadbanie o to, by w naszym prawie powstały zapisy dające podstawę do dochodzenia swoich praw wynikających ze skutków ubocznych smogu zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Prawo to powinno dotyczyć tych, którzy w bezpośredni sposób mają wpływ na przekraczanie dopuszczalnych limitów zanieczyszczenia powietrza na terenie Polski. Polska nie jest jedynym krajem, który będzie musiał wprowadzić nowe zapisy do system prawnego. Z tym samym problemem borykają się również Bułgarzy. 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: