Kocioł gazowy – w jakich pomieszczeniach może być zainstalowany?

Przez Adam
W Instalatorzy
2 kwietnia, 2019
0 komentarzy
1855 Views

Miejsce, w którym ma zostać zamontowany kocioł gazowy nie może być z przypadku. Jest to szczególnie ważne dla jego prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa domowników.

Warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi określają przepisy techniczno-budowlane ustawy Prawo Budowlane, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Kocioł gazowy może być zlokalizowany m.in. w piwnicy, na ostatniej kondygnacji, czy w innym punkcie domu, np. zamykanej kuchni (nie będącej aneksem kuchennym w salonie), jeśli tylko spełnione są warunki dotyczące jego wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Montując kocioł na najwyższej kondygnacji, eliminuje się konieczność poprowadzenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez całą wysokość budynku. Poza tym pomieszczenie, w którym zainstalowany jest kocioł gazowy powinno być suche, czyste i bez wyziewów chemicznych.

Wysokość pomieszczenia musi wynosić co najmniej 2,2 m. W starych budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m. Pomieszczenie powinno posiadać oddzielne i o odpowiednim przekroju przewody: spalinowy i wentylacyjny (kratka wywiewna możliwie jak najbliżej stropu) oraz zapewniony stały dopływ powietrza (kratka nawiewna), zabezpieczający właściwe spalanie gazu w kotle. Kratek wentylacyjnych i nawiewnych nie wolno niczym przesłaniać.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: