Kiedy wyniki drugiej edycji Programu Mój Prąd?

Przez Monika
W Klienci indywidualni
20 maja, 2021
0 komentarzy
912 Views

Rządowy Program Mój Prąd przyczynił się do popularyzacji mikroinstalacji fotowoltaicznych, drugi nabór zakończył się 6 grudnia 2020, a wnioski wciąż nie zostały jeszcze rozpatrzone. Czy będzie kolejna edycja?

Głównym założeniem Programu jest wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej opartej na odnawialnych źródłach energii. Kwotę alokacji dotacji przewidziano na poziomie do 1,1 mld  zł. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Pierwszy nabór odbył się w 2019 natomiast drugi w 2020 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie podsumował jednak jeszcze ostatniej edycji, ponieważ w dalszym ciągu trwa rozpatrywanie wniosków. Wynika to z dużej liczby wniosków złożonych pod koniec naboru, gdzie dzienna liczba wynosił około 2 000 zgłoszeń. W ostatni  dzień drugiego naboru złożono 6641 wniosków.

NFOŚiGW poinformował, że w programie na dzień 5 maja 2021 roku w sumie złożono 266 407 wniosków o dofinansowanie. Wypłacono już 190 045 dotacji, co oznacza 953 046 420,80 zł dofinansowania. Łączna moc instalacji, które uzyskały dofinansowanie wynosi 1 094 478,995 kW, co daje redukcję CO2 na poziomie ok. 875 583 196 kg/rok Odrzucono 8 473 wniosków, natomiast 9252 wnioski są w dalszym procedowaniu (na różnych etapach kontroli). 19 555 wniosków wymaga uzupełnienia. Wniosków do rozpatrzenia pozostało 38 182. Zakończenie rozpatrywania wniosków złożonych w programie Mój Prąd (I i II nabór) powinno odbyć się przed uruchomieniem kolejnej edycji, ale jest to uzależnione od tempa dokonywania uzupełnień przez wnioskodawców.

Trzecia edycja według wstępnych ustaleń ma rozpocząć się 1 lipca 2021 roku. Dodatkowo kolejny nabór ma zostać rozszerzony o możliwości dofinansowania instalacji ładowarki do samochodu elektrycznego, magazynu chłodu/ciepła oraz inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: