Jakość powietrza w Polsce – takie są fakty

Przez Monika
W Klienci indywidualni
10 listopada, 2016
0 komentarzy
1673 Views

„(..) Wpływ zanieczyszczeń powietrza osłabia wzrost roślinności i szkodzi różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia powietrza wpływają istotnie na pogorszenie stanu zdrowia i prowadzą do przedwczesnych zgonów.”  Między innymi takie stwierdzenia możemy przeczytać w raporcie „Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej atmosferze”. Specjaliści nawołują organy odpowiedzialne za stan powietrza w Polsce do realizacji konkretnych zadań, ponieważ bez podjęcia jakichkolwiek kroków, jego jakość nie ulegnie poprawie.

blog Specjaliści szacują, że zły stan powietrza istotnie wpływa na przeciętną długość życia mieszkańca Europy. Badania wykazały, że szkodliwe związki znajdujące się w atmosferze skracają je o prawie 9 miesięcy. Skutki smogu są najbardziej odczuwalne na terenach zurbanizowanych.

Źródłami, które emitują do powietrza najwięcej pyłu zawieszonego oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu są przede wszystkim urządzenia grzewcze starego typu, które do spalania wykorzystują węgiel i drewno. Niestety, dużym problemem jest również nieprzestrzeganie zakazu spalania śmieci, w tym odpadów plastikowych, które emitują ogromną ilość zanieczyszczeń do atmosfery.

Polska jako kraj znajdujący się w Unii Europejskiej powinna przestrzegać odpowiednich standardów, jeśli chodzi o jakość powietrza. Niestety w latach 2005-2009 sytuacja nie ulegała poprawie, a nasz kraj nadal odbiegał od europejskich norm. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znalazł się wtedy Kraków. W 2008 roku podjęto przygotowania do programów ochrony powietrza, jednak mimo to, stężenie zanieczyszczeń na obszarze Polski utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie. 10 grudnia 2015 roku Unia Europejska wniosła sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującą się wysoką zawartością w powietrzu cząstek pyłu PM10.

Efektem tego było wprowadzenie kontroli NIK, która objęła m.in. funkcjonowanie monitoringu powietrza, przygotowanie programów ochrony powietrza przez organy samorządów województw i realizację przez gminy zadań, które były określone w tych programach. W badaniach pod lupę wzięto 5 województw, które charakteryzowały się najwyższym poziomem zanieczyszczeń, a były to: małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie i śląskie. W ocenie NIK organy władzy powyższych województw działały nieskutecznie, nie zapewniając odpowiedniej ochrony ludziom oraz środowisku naturalnemu.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: