Jak wygląda sprzedaż urządzeń grzewczych w I półroczu 2023 r.? – analiza PORT PC

Przez Monika
W Instalatorzy
18 sierpnia, 2023
0 komentarzy
446 Views

Z analizy przygotowanej przez PORT PC wynika, że w I półroczu 2023 r. sprzedaż urządzeń grzewczych spadła ogółem o ok. 40% (w porównaniu z I półroczem 2022 r.), a w samym II kwartale tego roku − o ponad 55% (w porównaniu z II kwartałem 2022 r.). Sprawdzamy, jak to wygląda dla poszczególnych urządzeń oraz jakie są powody gorszej dynamiki sprzedaży.

wykres

Pierwsze półrocze 2023 r. przyniosło istotne spadki w sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce – ogólny spadek wyniósł około 40%, a w II kwartale aż 55% w porównaniu z odpowiednimi okresami w 2022 r. W szczególności dotkliwie odczuły to kotły gazowe oraz kotły na pelet, z redukcjami sprzedaży sięgającymi od 50% do ponad 70%. Na tym tle sprzedaż pomp ciepła prezentuje się pozytywnie, chociaż nie tak dobrze, jak można było spodziewać się.

W zależności od rodzaju pompy ciepła, odnotowano wzrosty w sprzedaży od 3% do 37%, choć II kwartał pokazuje pewne spowolnienie dynamiki wzrostu. Pomimo obserwowanego spadku na rynku urządzeń grzewczych, udział pomp ciepła w tym segmencie zwiększył się, osiągając około 60% w budynkach jednorodzinnych. Uwzględnione dane bazują na informacjach ze sprzedaży do hurtowni i firm dystrybucyjnych, nie uwzględniając bezpośredniej sprzedaży do klienta końcowego.

Przeczytaj także:

Zaprezentowane przez PORT PC dane sprzedażowe za I półrocze 2023 r. (w odniesieniu do I półrocza 2022 r.) wskazują, że sprzedaż:

  • pomp ciepła typu solanka-woda − wzrosła o 37%;
  • pomp ciepła typu powietrze-woda − wzrosła o 3%, – w przypadku splitów wzrost wyniósł 7%, a monobloków stwierdzono spadek o 8%;
  • pomp ciepła typu powietrze-woda służących tylko do przygotowania c.w.u. − spadła o 35%.

Program „Czyste Powietrze” napędza rynek

Program „Czyste Powietrze” jest sztandarową inicjatywą służącą wspieraniu modernizacji budynków w celu poprawy jakości powietrza. Statystyki NFOŚiGW wskazują, że pompy ciepła są coraz bardziej popularnym wyborem wśród wnioskodawców starających się o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła – w maju 2023 r. stanowiły one 57% wniosków, a w czerwcu – 56%. W tym kontekście kondensacyjne kotły gazowe wybierało 26% beneficjentów, kotły na biomasę – 17%, a inne źródła ciepła – 1%.

Jak się okazuje, Polska nadal oferuje dofinansowanie do kotłów na paliwa kopalne, co jest niezgodne z trendami europejskimi. Komisja Europejska planuje wycofać te kotły ze sprzedaży jako niezależne urządzenia grzewcze od września 2029 r. W związku z tym organizacje takie jak PORT PC apelują o dostosowanie krajowego programu wsparcia, promowanie produktów o najwyższej jakości oraz wprowadzenie dodatkowych wymagań dla pomp ciepła zgodnie z normami Ekoprojektu. Niemniej jednak, mimo braku odpowiedzi na ten apel, należy docenić istniejące wsparcie, które skupia się na promowaniu pomp ciepła. Dofinansowanie jest także dostępne w innych programach, takich jak „Mój Prąd” 5.0 i „Moje Ciepło”, a koszty modernizacji mogą być odliczane jako ulgi podatkowe.

Jak wygląda obecna sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej?

W obliczu niepokojących sygnałów z polskiego rynku związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń grzewczych, przewiduje się istotną redukcję sprzedaży pomp ciepła w 2023 r. w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Pomimo prognozowanych spadków w I półroczu 2023 r., dane pokazują, że one nie wystąpiły, ale polski rynek nadal napotyka liczne bariery. Główną przeszkodą jest obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, ze spadkiem PKB i spowolnieniem inwestycji w budownictwie, podwyższonymi cenami materiałów oraz niepewnością co do przyszłości gospodarki. Te czynniki mają znaczący wpływ na rynek urządzeń grzewczych w Polsce.

Dodatkowo, pomimo dużych dofinansowań do technologii pomp ciepła, brakuje konsekwentnej polityki ze strony rządu, co utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców. Istnieje również potrzeba wprowadzenia nowych taryf energetycznych i zmian w opodatkowaniu nośników energii, aby uwzględnić wpływ emisji CO2 i uczynić energię elektryczną bardziej dostępną.

Obecnie wielu inwestorów nie jest przekonanych co do opłacalności pomp ciepła w dłuższej perspektywie z powodu nieprzewidywalnych cen energii. Istnieją również obawy dotyczące korzystania z instalacji fotowoltaicznych w kontekście wysokich cen energii elektrycznej i obecnych regulacji dotyczących net-billingu, które nie są korzystne dla producentów energii. Aby zachęcić do korzystania z pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką, konieczne są zmiany w polskim systemie net-billingu.

Polityka UE wspiera OZE

Plan Komisji Europejskiej dotyczący powszechnego użycia pomp ciepła ma zostać wdrożony w bliskiej przyszłości, a jego publikacja jest spodziewana w IV kwartale 2023 r. Dzięki kompleksowemu systemowi monitoringu ten plan ma przyczynić się do eliminacji wielu barier związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce oraz innych krajach Europy.

W kontekście cen energii elektrycznej w Polsce, obserwowany jest trend ich obniżenia oraz wprowadzenie taryf dynamicznych od lipca 2024 r.

Tegoroczna sprzedaż pomp ciepła w Polsce jest niższa w porównaniu z bardzo dobrymi wynikami w 2022 r., które były napędzane nadzwyczajnymi okolicznościami, takimi jak wybuch wojny w Ukrainie, obawy o dostępność paliw i ich rosnące ceny. Obecnie ceny paliw konkurencyjnych do energii elektrycznej obniżyły się, podczas gdy ceny energii elektrycznej pozostały wysokie, co wpłynęło na spadek sprzedaży. Jednakże, pomijając wyjątkowy rok 2022, polski rynek pomp ciepła notuje ciągły wzrost.

Co istotne, najnowsze prognozy sprzedaży pomp ciepła wskazują na wzrost sprzedaży gruntowych pomp ciepła o 20-30% w 2023 r., podczas gdy dla pomp ciepła powietrze-woda spodziewany jest spadek sprzedaży.

Źródło: https://portpc.pl/sprzedaz-urzadzen-grzewczych-ostro-hamuje-ale-rosnie-w-niej-udzial-pomp-ciepla-w-i-polroczu-2023-r-siegnal-on-60-w-segmencie-domow-jednorodzinnych/  

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: