Jak określić kubaturę pomieszczenia dla kotła o większej mocy?

Przez Adam
W Instalatorzy
9 marca, 2021
0 komentarzy
623 Views

Rozmiar pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł kondensacyjny pobierający powietrze do spalania z zewnątrz nie powinien być mniejszy niż 6,5 m3. W takim małym wnętrzu można zamontować tylko kocioł o małej mocy.

Jak wygląda sytuacja w przypadku większej kotłowni? Zgodnie z rozporządzeniem „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” kubatura pomieszczenia z kotłami o mocy od 60 do 2000 kW i powyżej 2000 kW „… powinna być określana indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych”. 

Wielkość pomieszczenia powinna zatem pozwolić na swobodny montaż, obsługę i konserwację znajdujących się w kotłowni urządzeń. W tym zakresie pomocne mogą być podane w instrukcji instalacji poszczególnych urządzeń, zalecane odległości minimalne od poszczególnych przegród oraz wymagana odległość przed urządzeniem, która zapewni swobodną obsługę i konserwację urządzenia.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli z jakichś przyczyn, kotły mają pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia. Wówczas pracują one w tzw. systemie B. Komora spalania jest częściowo otwarta w stosunku do pomieszczenia. Wtedy projektując kotłownię, należy dopilnować, by maksymalne obciążenie cieplne nie przekraczało 4650 W/m3. W związku z tym wymagana kubatura wyniesie co najmniej 21,5 m3 na każde 100 kW mocy kotłów.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: