Jak dopasować moc modułów PV do mocy falownika?

Przez Adam
W Instalatorzy
16 czerwca, 2020
0 komentarzy
1087 Views

Podczas komplementacji zestawu fotowoltaicznego, a później jego montażu należy zwrócić uwagę na zakres parametrów wejściowych falownika. Jest to niezbędna, aby pracował on optymalnie w zależności od zmieniającej się mocy modułów PV. 

Bardzo ważną kwestią jest, by dostosować moc modułów PV do falownika, a nie na odwrót. Wynika to z tego, że moduły fotowoltaiczne charakteryzują się dużą rozpiętością mocy oraz mnogością typów. Dobrze sprawdzi się to w sytuacji, gdy nie posiadamy limitowanej powierzchni, na której chcemy zamontować panele.

Ogólna zasada głosi, że moc generatora PV powinna mieścić się pomiędzy 0.85-1.18 mocy AC falownika. Jednak w polskich warunkach klimatycznych moduł fotowoltaiczny praktycznie nigdy nie osiągnie mocy nominalnej wyznaczonej w warunkach STC. Typowe wartości natężenia promieniowania w słoneczny bezchmurny dzień to 800–900 W/m2. Co oznacza, że są one niższe o 10–20% niż warunki, w jakich badane są moduły PV. Należy zaznaczyć, że w umiarkowanych szerokościach geograficznych, gdzie leży Polska, większość energii, jaką dostarcza słońce, mieści się w zakresie niskiego natężenia promieniowania 100–600 W/m2 , więc skuteczne zagospodarowanie będzie decydować o efektywności całej instalacji.

Dodatkowo, przy wysokich wartościach natężenia promieniowania słonecznego temperatura ogniw rośnie nawet do 50–70°C, co powoduje spadek mocy rzędu 5–15% w stosunku do mocy nominalnej.

Przewymiarowanie falownika w stosunku do mocy generatora PV będzie prowadzić do jego nieefektywnej pracy przy przetwarzaniu znacznej części energii w zakresie dolnych wartości natężenia promieniowania słonecznego. Z tego względu optymalne jest lekkie (do 12%) niedowymiarowanie mocy falownika w stosunku do mocy nominalnej generatora PV.

Stosunek przetwarzanej przez falownik energii słonecznej przy dopasowaniu mocy generatora PV do falownika powinien wynosić 1:1.

Do tego należy uwzględnić spadek mocy na przewodach oraz wynikający z zakurzenia instalacji. W naszych warunkach klimatycznych, należy stwierdzić, że maksymalna rzeczywista moc instalacji fotowoltaicznej krótkotrwale może przekraczać 90% mocy nominalnej generatora PV, a długotrwale – 80% mocy nominalnej generatora PV wyznaczonej w warunkach STC. Z tego względu, najczęściej optymalnie dobrana moc generatora PV powinna wynosić 1,00–1,12 mocy AC falownika. Czyli moc generatora PV powinna być większa do 12% od mocy AC falownika. W przypadku mikroinstalacji, gdzie bardzo często trudno w pełni optymalnie dobrać moc falownika do generatora PV, wskaźnik ten może być szerszy i mieścić się w granicach 0,90–1,18 mocy falownika. Dopasowanie mocy generatora PV do mocy falownika różni się u różnych producentów falowników, z tego powodu wszelkie wątpliwości zawsze należy skonsultować z działem technicznym.

Założenia te są prawidłowe dla instalacji skierowanych na południe pod kątami 15–60°. W przypadku zwiększania kąta pochylenia instalacji lub odchylenia jej o więcej niż 30° od kierunku południowego przewymiarowanie generatora PV w stosunku do mocy falownika powinno być jeszcze większe, z uwagi na spadającą wartość nasłonecznienia głównie w okresie letnim.

Podane parametry mają charakter orientacyjny, dobór mocy generatora fotowoltaicznego do mocy falownika musi zawsze być zgodny z wytycznymi projektowymi producenta falownika.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: