Jak dobrać moc kotła kondensacyjnego?

Przez Adam
W Instalatorzy
20 października, 2020
0 komentarzy
204 Views

O wymaganej mocy kotła decydują dwa kryteria: popyt na ogrzewanie oraz na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. 

Pierwsze opiera się na mocy kotła dla ogrzewania, która ma za zadanie pokryć w całości zapotrzebowanie obiektu na ciepło w najzimniejsze dni roku, w praktyce do ujętej w normach temperatury -16 do -24 °C zależnej od strefy klimatycznej kraju. 

Dla nowo wybudowanych obiektów moc taka jest wykazywana w obowiązkowym świadectwie charakterystyki energetycznej (wymaganie od 2009 r.). W przypadku starszych budynków można oprzeć się na mocy dotychczasowego źródła ciepła, lub na danych projektowych jeśli są dostępne, a w razie docieplenia budynku, można zlecić wyliczenie tej mocy. W ostateczności możemy spróbować oprzeć się na najmniej wiarygodnej metodzie przeliczania powierzchni obiektu na moc. To ostatnie ma sens, o ile obiekt ma w miarę standardową i spójną konstrukcję oraz użytkowanie. Wówczas dla obiektów słabo izolowanych (starszych) przyjmujemy około 100 W na każdy m2 ogrzewanej powierzchni, do około 40 W/m2 dla nowych i bardzo dobrze izolowanych domów. 

Drugie kryterium wymaganej mocy, to moc na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Jest ona relatywnie duża paradoksalnie przy niewielkich obiektach, gdzie np. przy jednej łazience można stosować kocioł z bieżącym przygotowaniem ciepłej wody podgrzewanej przepływowo (brak zbiornika ciepłej wody). Tutaj, sprawdzą się urządzenia o mocy nawet 20 do 24 kW. Bo przepływowe podgrzewanie ciepłej wody wymaga wprawdzie chwilowej, ale jednak dużej mocy. Mocą 24 kW moglibyśmy ogrzać ponad 300 m2 domu o przeciętnej izolacji, ale dla porównania będziemy potrzebowali aż 10 minut, żeby w połowie napełnić ciepłą wodą jedną wannę 200 l. Tutaj o wymaganej mocy kotła decyduje wyłącznie moc na podgrzewanie ciepłej wody. 

W obiektach z zastosowanym odpowiedniej pojemności podgrzewaczem ciepłej wody, przy standardowej ilości, wyposażeniu oraz użytkowaniu łazienek i punktów poboru, zalecamy jedynie dodanie do wartości zapotrzebowania ciepła obiektu ok. 0,25 kW na każdego mieszkańca. Można tutaj dodatkowo rozważyć moc kotła na poziomie mocy wężownicy zastosowanego podgrzewacza, jeśli wyznaczona wartość, jest dużo mniejsza od mocy dobranego do zwiększonego zużycia ciepłej wody podgrzewacza.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: