Gruntowe pompy ciepła – tych błędów lepiej nie popełniać

Przez Adam
W Instalatorzy
19 kwietnia, 2018
0 komentarzy
2463 Views

Pompy ciepła są nowoczesnymi i mało awaryjnymi urządzeniami. Jeśli już pojawiają się problemy związane z ich użytkowaniem, wynikają one najczęściej ze złego projektu lub nieprawidłowego montażu. Zdarza się jednak, że kłopoty są też efektem niewłaściwej eksploatacji. I właśnie na tym zagadnieniu się dziś skoncentrujemy.

GSHP_3Na początek poruszymy temat, który z punktu widzenia użytkowników może oznaczać, że zamontowana instalacja nie spełnia dobrze swojego zadania, a tymczasem wszystko jest w jak najlepszym porządku. Chodzi o wysokie koszty eksploatacji pompy ciepła w pierwszym sezonie lub pierwszych dwóch sezonach użytkowania. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć fakt, że nowe budynki zawierają wiele tzw. wilgoci technicznej – czyli wody będącej składnikiem m.in. betonu, zapraw, tynków, itp. Oznacza to, że w pierwszym sezonie grzewczym ogrzewanie ma za zadanie także usunięcie tej wilgoci, co przekłada się również na wzrost zapotrzebowania budynku na ciepło dostarczane przez system pompy ciepła. Rachunki za elektryczność w tym okresie będą więc wyższe niż w latach późniejszych. Należy jednak pamiętać, że problem ten dotyczy wszystkich systemów grzewczych, dlatego  nie można określić tego jako błąd lub wadliwość całego systemu.

Brak regularnych kontroli cieczy roboczych

Przechodzimy do działań, które wpływają na funkcjonowanie pomp ciepła. Problemy w ich eksploatacji mogą się pojawiać w momencie, kiedy nie będą przeprowadzane okresowe kontrole cieczy roboczych m.in. wodnych roztworów glikolu. Podczas inspekcji sprawdzane jest ponadto stężenie jonów wodorowych (pH) – od nich zależy odczyn czynnika roboczego, bada się także rezerwę alkaliczną oraz gęstość roztworu. Jest to tak ważne, ponieważ w wyniku eksploatacji ciecze robocze mogą ulegać destrukcji będącej efektem różnorakich przemian chemicznych lub pod wpływem panujących zmiennych warunków zewnętrznych.

Brak lub złe uzupełnianie ubytków cieczy roboczych

Zaniedbania związane z ubytkiem czynnika roboczego powodują zagrożenie dla bezawaryjności urządzenia. Dla prawidłowego działania całego systemu ważna jest kontrola i regularne uzupełnianie niedoborów. Ogromne znaczenie ma to, co dodawane jest do czynnika. Roztwór musi mieć takie same stężenie, pod żadnym pozorem nie należy uzupełniać czynnika wodą, ponieważ spowoduje to jego rozcieńczenie i zmieni właściwości cieczy. Zmniejszenie stężenia glikolu w roztworze może wpłynąć na obniżenie temperatury krzepnięcia cieczy roboczej, a co za tym idzie możliwości jej zamarznięcia. Sama zmiana stężenia może nastąpić punktowo, przez co konieczne będzie przekopanie działki w celu znalezienia awarii. Konieczna będzie też wymiana całego roztworu.

Nieprawidłowe zagospodarowanie terenu nad wymiennikiem gruntowym

Teren znajdujący się nad wymiennikiem gruntowym nie powinien być pokryty utwardzoną nawierzchnią, tj. kostka brukowa, płyty chodnikowe, beton lub asfalt. Mogłoby to doprowadzić do szybkiego wychłodzenia gruntu, co wpłynęłoby na efektywność pracy pompy ciepła. Nie należy również sadzić na nim drzew o głębokim ukorzenieniu, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia instalacji. W celu regeneracji gruntu powinien być on wystawiony na działanie promieni słonecznych.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: