Firma De Dietrich wprowadza Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Przez Adam
W Instalatorzy
25 lutego, 2016
0 komentarzy
1990 Views

Instalator_AdamDnia 1 marca 2016 roku firma De Dietrich Technika Grzewcza wprowadza Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw regulujące zasady wykonania wszystkich Umów sprzedaży oraz dostaw, a także wszelkie czynności prawne i dokumenty, które mają związek z zawarciem, wykonaniem i wygaśnięciem tych Umów, chyba, że poszczególne zapisy w indywidualnych umowach stanowią inaczej.

OWSD, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży i dostaw zawieranych oraz realizowanych przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o. o. jako Dostawcę.

Aktualnie obowiązujące OWSD dostępne są pod adresem: http://www.dedietrich.pl/Sprzedaz/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-i-Dostaw.

W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panem Bogdanem Stankiewiczem: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: