Fasada budynku produkująca energię

Przez Monika
W Klienci indywidualni
7 sierpnia, 2018
0 komentarzy
943 Views

Instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z fasadą – takie ekologiczne akcenty znaleźć można tylko na budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Uniwersytet Przyrodniczy WrocławUczelnia wyższa z Wrocławia chwali się, że cała frontowa ściana budynku przy placu Grunwaldzkim została wypełniona modułami fotowoltaicznymi. Moc instalacji zamontowanej na fasadzie uniwersyteckiego budynku sięga 80 kWp. Poza zamontowaniem paneli fotowoltaicznych modernizacja objęła również wymianę oświetlenia z jarzeniowego na ledowe, a także montaż nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem i ogrzewaniem.

Panele fotowoltaiczne oprócz fasady Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego przy pl. Grunwaldzkim, zostały zamontowane także na dachu uniwersyteckiej pływalni przy ul. Chełmońskiego. W skład instalacji wchodzi 128 paneli fotowoltaicznych, każdy ma moc 300 W, a ich sprawności dochodzi do 22 proc. W sumie instalacja posiada moc 38,5 kW. Co ciekawe, część spośród 128 paneli na budynku basenu przy ul. Chełmońskiego jest ustawionych pod zmienionym kątem, innym niż cała instalacja. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana wyłącznie na użytek obiektów uczelni. Ponadto, instalacja fotowoltaiczna jest wyposażona w mini stację meteorologiczną, która także posłuży do kilku projektów badawczych.

Na uniwersyteckim basenie zainstalowano także 84 kolektory słoneczne o powierzchni 194 m2 służące do wspomagania ogrzewania wody w basenie. Warto wspomnieć, że już przed kilkunastoma laty zamontowano 45 kolektorów słonecznych na innym budynku Uniwersytetu Przyrodniczego, tzw. Centrum Geo-Info-Hydro.

Istotne liczby

Przebudowa elewacji objęła umieszczenie w jej strukturze ogniw fotowoltaicznych, a także umieszczenie modułów PV i kolektorów słonecznych. Koszt prac na uniwersyteckiej pływalni wyniósł w sumie ok. 7 milionów zł.

Projekt „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektu Krytej Pływalni Ul. Chełmońskiego 43a Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” został wsparty unijnymi funduszami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”. Wartość tego projektu wyniosła 1,62 mln zł.

 

Zdjęcie: http://study-in-wroclaw.pl/university/uniwersytet-przyrodniczy-we-wroclawiu/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: