Dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

Przez Monika
W Klienci indywidualni
7 września, 2021
0 komentarzy
810 Views

W tym roku po razy drugi 7 września obchodzimy z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Celem, który przyświecał ustanowieniu tego dnia, jest zwrócenie uwagi na problem smogu i zwiększenie zaangażowania różnych osób w działania służące poprawie jakości powietrza.

Z okazji tegorocznych obchodów Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, wystosował specjalne przesłanie, z którego treścią można zapoznać się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Czytamy w nim między innymi: „W Międzynarodowym Dniu Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba wzywam wszystkie państwa do poprawy jakości powietrza (…) Musimy zapewnić dostęp czystego paliwa do gotowania i czystego ogrzewania. Należy inwestować w energię odnawialną zamiast w paliwa kopalne. Musimy wycofywać się z używania węgla.”

W przesłaniu jest również mowa o zgubnych skutkach zdrowotnych, jakie niesie ze sobą zanieczyszczone powietrze. 90% osób na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem, co staje się przyczyną około 7 milionów przedwczesnych zgonów każdego roku, w tym 600 000 dzieci. Ta liczba może się podwoić do 2050 roku, jeśli natychmiast nie zostaną podjęte zdecydowane działania naprawcze. Zanieczyszczenie powietrza pogłębia też kryzys klimatyczny i nierówności społeczne, bo na największy zgubny wpływ smogu są narażeni najbardziej ubodzy.

Aby rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza, należy:
– lepiej monitorować źródła zanieczyszczeń powietrza,
– wprowadzić przepisy krajowe w oparciu o zgromadzone dane i wytyczne ONZ,
– zaostrzyć normy emisji dla pojazdów, elektrowni, budownictwa i przemysłu,
– zapewnić dostęp czystego paliwa do gotowania i czystego ogrzewania,
– inwestować w OZE zamiast w paliwa kopalne i wycofać się z używania węgla,
– jeździć pojazdami zero emisyjnymi.

BDR Thermea Poland, podobnie jak cała grupa BDR Thermea, włącza się w ten apel i z dumą oferuje urządzenia grzewcze spełniające najwyższe standardy ekologiczne, w trosce o zdrowie naszej planety, czyste powietrze i błękitne niebo.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: