Dyrektywa a rozporządzenie

Przez Monika
W ErP
21 sierpnia, 2014
0 komentarzy
10361 Views

Chociaż Dyrektywa Unijna, czyli ErP wchodzi w życie dopiero za rok, już teraz budzi wiele dyskusji. A ja, troszkę na opak, zajmę się tym, czym w ogóle jest „dyrektywa” i czym się różni od „rozporządzenia”. Jesteście ciekawi?

Dyrektywa to nic innego jak akt ustawodawczy Unii Europejskiej. Wymaga on, aby państwa członkowskie osiągnęły konkretny rezultat, bez narzucania sposobu jego osiągania. Dyrektywy zazwyczaj pozostawiają krajom UE pewną dozę swobody odnośnie dokładnych zasad, które należy przyjąć podczas przeniesienia do prawa krajowego.

Rozporządzenie również jest aktem ustawodawczym Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do dyrektywy staje się natychmiast wykonalne jako prawo jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenia mogą być wprowadzane za pomocą różnorodnych procedur legislacyjnych zależnie od ich tematyki.

Ekoprojekt i Etykietowanie są dwiema dyrektywami uzupełnionymi o rozporządzenia dla określenia szczegółów odnośnie ich wdrożenia.

Mam nadzieję, że teraz wszystko jest już jasne!

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: