Dotacje z programu StopSmog dla Skawiny

Przez Monika
W Klienci indywidualni
14 sierpnia, 2019
0 komentarzy
630 Views

Pierwszym miastem, które jako pierwsze wykorzysta fundusze zarezerwowane w rządowym programie StopSmog będzie Skawina. 

chimney-2257668_1920Skawina to Śląska gmina, która znalazła się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dzięki umowie zawieranej na podstawie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie w lutym br., jako pierwsza wykorzysta fundusze zarezerwowane w rządowym programie StopSmog i dostanie na ten cel ponad 11 mln zł dotacji. Otrzymane fundusze przekazane będą na wsparcie realizacji inwestycji, mających na na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wymianę kotłów i pieców w 300 domach jednorodzinnych. Łączna wartość inwestycji, które będą zrealizowane na podstawie tego porozumienia, to 15,9 mln zł, z czego Minister Przedsiębiorczości i Technologii przekaże 70%, czyli ponad 11,1 mln zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Gmina Skawina ma 3 lata na wykonanie tych inwestycji oraz rozliczenie wsparcia.

Program StopSmog

Głównym celem programu StopSmog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych, dzięki wymianie przestarzałych urządzeń grzewczych m.in. kotłów i pieców przy jednoczesnej poprawie ich efektywności energetycznej poprzez termomodernizację.

Program adresowany jest na wsparcie osób, które nie są w stanie same finansować wydatków na te cele. Pomocą zostaną objęte szczególnie gospodarstwa domowe z mniejszych miast i o najgorszej jakości powietrza. Miasta starające się o dodatkowe fundusze muszą znajdować się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (w 2018 r. w Polsce było ich 36), i posiadać do 100 tys. mieszkańców.

Program StopSmog będzie realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny budżet programu to ponad 1,2 mld zł. 

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców oraz termomodernizacji nawet w 100% ze środków budżetu państwa, gminy czy województwa.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: