Dotacje na OZE dla rolników

Przez Monika
W Klienci indywidualni
26 września, 2019
0 komentarzy
482 Views

Od lipca ruszył nowy program “Agroenergia” pozwalający na składanie wniosków o dotacje i pożyczki dla rolników na odnawialne źródła energii. W ten sposób Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i poprawić jakość powietrza na obszarach wiejskich. 

odnawialne źródła energiiNabór wniosków będzie trwał do 20.12.2019 lub do wyczerpania środków. Z programu mogą skorzystać jedynie rolnicy indywidualni, którzy są właścicielami, wieczystymi dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości rolnej, której łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Dodatkowo beneficjenci muszą mieszkać na terenie gminy, gdzie znajduje się ich posiadłość przez co najmniej 5 lat.

Pomoc będzie udzielana w formie dotacji sięgającej maksymalnie do 40% kosztów kwalifikowanych lub jako pożyczki będącej w stanie pokryć nawet 100% kosztów. Z tym, że w drugim przypadku kwota pożyczki musi wynosić od 100 tys. do 2 mln zł.

Wszystkie projekty inwestycji składane przez rolników muszą uwzględniać powstanie nowego źródła energii. W celu zapewnienia przejrzystości naboru NFOŚiGW zapowiedziało dokładną kontrolę wszystkich wniosków oraz efektów wykorzystania funduszu. 

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-2025, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Regulamin programu oraz zasady składania wniosków dostępne tutaj.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: