Dotacje na inwestycje w regionach

Przez Adam
W Instalatorzy
3 grudnia, 2015
0 komentarzy
2337 Views

Ostatnio pisaliśmy sporo o możliwościach pozyskania dofinansowania dla inwestycji w ramach programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czas na informacje o Regionalnych Programach Operacyjnych, w ramach których także można uzyskać dofinansowanie.

dedietrichTaką możliwość już mają lub wkrótce będą mieli mieszkańcy wszystkich województw. Poniżej podajemy podstawowe informacje na temat programów w poszczególnych województwach, a z biegiem czasu będziemy przekazywać szczegółowe wskazówki na temat źródeł i sposobów uzyskania dotacji. Warto, aby instalatorzy edukowali swoich potencjalnych klientów o możliwościach, jakie dają RPO w zakresie uzyskania dotacji np. na wymianę starego urządzenia i zastąpienie go urządzeniem ekologicznym.

Województwo podlaskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Województwo pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
Oś priorytetowa X Energia,
Działanie 10.2 Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Województwo opolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne
– Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
– Poddziałanie 3.1.2 Strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
– Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
– Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

Województwo kujawsko-pomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Województwo zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Województwo lubuskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
– Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski
– Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
– Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – Zielona Góra
Działanie 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
– Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – Zielona Góra

Województwo śląskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
– Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
– Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (Południowy i Zachodni)
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
– Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
– Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Południowy i Północny)
– Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Zachodni)
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
– Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT
– Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Południowy, Północny, Zachodni)

Województwo podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Województwo dolnośląskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Województwo mazowieckie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Województwo wielkopolskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Województwo łódzkie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków

Województwo warmińsko-mazurskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Województwo lubelskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: