Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
4 lipca, 2018
0 komentarzy
2733 Views

Przygotowany przez rząd program „Czyste powietrze” ma przyczynić się do ograniczenia problemu smogu. Przewidziane na 10 lat środki – w sumie ponad 100 mld zł skierowane będą również na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Kolektory słoneczne_02_fot. De DietrichW przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo, zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W powstających budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Konkretne działania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma wziąć na siebie realizację tego programu we współpracy z funduszami wojewódzkimi i Bankiem Ochrony Środowiska, jeszcze nie przestawił treści programu priorytetowego „Czyste powietrze” i związanych z nim wymogów technicznych. Znane są jednak założenia finansowania z tego programu inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” umożliwi sfinansowanie wymiany źródła ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. na pompy ciepła (zakup i montaż) w istniejących budynkach jednorodzinnych. Ponadto, dofinansowany zostanie zakup i montaż pomp ciepła na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych.

Finansowanie będzie można też uzyskać na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych. W przypadku technologii fotowoltaicznej dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane dla zestawu kolektorów słonecznych wyniosą 8 tys. zł. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie to 15 tys. zł, z kolei pompy ciepła na cele c.o. oraz c.o. i c.w.u. mają maksymalny koszt kwalifikowany określony na 30 tys. zł. Okres trwałości urządzeń OZE wyniesie 3 lata.

Gwarancja producenta/wykonawcy:

– pompy ciepła – muszą posiadać na co najmniej 2 lata od daty uruchomienia instalacji;

– kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne –  gwarancja na co najmniej 3 lata.

Wymagania do spełnienia

Pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań”.

Dofinansowane w programie „Czyste powietrze” mikroinstalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej  i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła.

Artykuł pochodzi ze strony Gramwzielone.pl

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: