Do czego potrzebny jest termostat? Prawidłowe ustawienie termostatu pokojowego

Przez Adam
W Klienci indywidualni
17 kwietnia, 2024
0 komentarzy
96 Views

Termostat pełni istotną rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Automatycznie reguluje działanie systemu grzewczego zapewniając komfort cieplny oraz optymalne zużycie energii. Jak prawidłowo ustawić termostat, skoro ma to bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną budynku oraz koszty związane z ogrzewaniem?

Termostat pokojowy a termostat grzejnikowy

Dobór odpowiedniego typu termostatu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji oraz od specyfiki systemu grzewczego w danym budynku. Zarówno termostat pokojowy, jak i termostat grzejnikowy są urządzeniami regulującymi temperaturę, ale działają w inny sposób i są stosowane w różnych sytuacjach.

Termostat pokojowy, taki jak np. termostat pokojowy Smart TC od De Dietrich jest zazwyczaj jednym urządzeniem umieszczonym w centralnym punkcie domu lub mieszkania, które reguluje działanie systemu ogrzewania w całym budynku lub określonym obszarze. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej, zadanej temperatury w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Mierzy on temperaturę w miejscu, w którym jest zainstalowany, i na tej podstawie włącza lub wyłącza cały system ogrzewania lub jego część, aby osiągnąć żądaną temperaturę.

Natomiast termostat grzejnikowy jest montowany bezpośrednio na grzejniku i reguluje przepływ gorącej wody lub pary przez konkretny grzejnik, co pozwala na kontrolę temperatury w pojedynczym pomieszczeniu lub strefie. Reguluje on ilość ciepła wydzielanego przez pojedynczy grzejnik, co pozwala na precyzyjne dostosowanie temperatury w danym pomieszczeniu. Ustawienie termostatu na grzejniku ma kontrolować temperaturę w danym pomieszczeniu oraz regulować zużycie ciepła.

Jak ustawić termostat pokojowy?

Prawidłowe ustawienie termostatu może przyczynić się więc nie tylko do zwiększenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach, ale także do oszczędności energii i obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem. Dlatego też warto poświęcić trochę czasu na dokładne skonfigurowanie termostatu, dostosowując go do własnych potrzeb i preferencji.

Jego konfigurację omówmy na przykładzie termostatu pokojowego. Zazwyczaj pierwszym krokiem jest wybór trybu pracy termostatu, który może obejmować opcje takie jak: ręczne ustawienie temperatury, tryb programowany lub tryb zegarowy. Następnie należy ustawić pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Można to zrobić poprzez ręczne wprowadzenie odpowiedniej wartości za pomocą przycisków na termostacie lub poprzez wybór odpowiedniego programu czasowego.

Jeśli termostat posiada funkcje programowalne, warto ustawić harmonogram pracy, który odpowiada indywidualnym potrzebom. W tym celu należy określić godziny, w których temperatura powinna być podniesiona lub obniżona, np. podczas snu lub nieobecności domowników. Zaleca się ustawienie temperatury w dzień na poziomie 20-22°C, a w nocy 16-18°C. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury, należy również przeprowadzać regularną kalibrację termostatu. Warto przy tym pamiętać, że prawidłowe ustawienie termostatu może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii o 10-20%.

Termostat pokojowy Smart TC° – jedno urządzenie, wiele możliwości

A jak to wygląda na przykładzie modulującego termostatu pokojowego Smart TC° od De Dietrich? Za jego pomocą można sterować instalacją c.o. i chłodzeniem. Posiada on połączenie kablowe z urządzeniem grzewczym, można go także połączyć z internetem przez wi-fi, co pozwoli na obsługę termostatu za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym.

Sterowanie temperaturą możliwe jest w trybie ręcznym lub trybem programowania. Możliwe jest utworzenie i zapisanie do trzech programów ogrzewania, pomiędzy którymi można swobodnie przełączać się. Co istotne, wszystkie te funkcje są dostępne także za pośrednictwem aplikacji.

Aby ustawić optymalną temperaturę ogrzewania można wybrać jeden z pięciu trybów sterowania:

  • tryb ręczny, w którym żądaną temperaturę można zmienić natychmiast;
  • tryb programowania, w którym urządzeniem steruje program tygodniowy;
  • tryb urlopowy, przydatny w przypadku dłuższej nieobecności w domu – pozwala na  obniżenie żądanej temperatury, aby oszczędzać energię;
  • tryb obce ciepło – należy go włączyć, zanim inne źródło ciepła zacznie ogrzewać pomieszczenie;
  • tryb ochrony przed zamarznięciem dla c.o. i wytwarzania c.w.u. – w tej sytuacji instalacja grzewcza będzie utrzymywać temperaturę na wystarczająco wysokim poziomie, aby uniknąć szkód w instalacji spowodowanej mrozem.
kocioł gazowy evodens amc

Prawidłowe ustawienie termostatu pokojowego – korzyści

Prawidłowo ustawiony termostat pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniach, eliminując skoki temperatury i zapewniając mieszkańcom komfort cieplny przez cały czas. Dzięki temu osoby przebywające w budynku mogą czuć się bardziej zrelaksowane i zadowolone.

Poprzez precyzyjne kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach, termostat umożliwia efektywne wykorzystanie energii potrzebnej do ogrzewania. Możliwość programowania harmonogramu pracy pozwala także na automatyczne obniżanie temperatury w godzinach, gdy w pomieszczeniach nikogo nie ma, co przekłada się na oszczędność zużywanej energii i obniżenie rachunków za ogrzewanie.

Stabilne i kontrolowane warunki termiczne pozwalają również na zmniejszenie obciążenia systemu grzewczego, co może przyczynić się do jego dłuższej żywotności. Mniejsze wahania temperatury mogą zmniejszyć ryzyko uszkodzeń i awarii, co z kolei przekłada się na mniejsze koszty napraw i konserwacji.

Efektywne wykorzystanie energii i ograniczenie zużycia paliw kopalnych w procesie ogrzewania pomieszczeń przyczynia się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2). Prawidłowo ustawiony termostat może zatem sprawiać, że budynek będzie miał mniejszy wpływ na zmiany klimatyczne.

Ustawienie termostatu pokojowego – jak uniknąć błędów?

  • Niewłaściwe umiejscowienie termostatu

Umieszczenie termostatu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, blisko źródeł ciepła (np. grzejników) lub w przeciągach może prowadzić do fałszywego odczytu temperatury i niestabilnego działania systemu ogrzewania. Aby uniknąć tego błędu, należy zamontować termostat w centralnej części pomieszczenia, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

  • Nadmierna zmiana temperatury

Częste zmiany temperatury ustawionej na termostacie mogą prowadzić do nadmiernego zużycia energii oraz skoków kosztów ogrzewania. Zamiast tego, warto ustawić stabilną temperaturę na termostacie i utrzymywać ją na stałym poziomie, dostosowanym do indywidualnych preferencji oraz harmonogramu dnia.

  • Niedostosowanie do warunków pogodowych

Zaniedbanie dostosowania ustawień termostatu do zmieniających się warunków pogodowych, takich jak zmiany temperatury na zewnątrz, może prowadzić do nadmiernego zużycia energii i zwiększonych kosztów ogrzewania. Dlatego ważne jest, aby regularnie monitorować warunki pogodowe i dostosowywać ustawienia termostatu odpowiednio do zmieniających się potrzeb.

  • Ignorowanie konserwacji

Nieprawidłowa konserwacja termostatu, tak jak w przypadku braku wymiany baterii w przypadku termostatów zasilanych bateryjnie, może prowadzić do niestabilnego działania lub awarii. Regularna konserwacja, w tym sprawdzanie stanu baterii oraz czyszczenie termostatu z kurzu i brudu, pozwoli uniknąć tego problemu.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: