Czym jest netmetering?

Przez Adam
W Instalatorzy
27 kwietnia, 2017
0 komentarzy
1326 Views

Nadwyżki energii elektrycznej, produkowanej przez instalację fotowoltaiczną, muszą zostać odebrane przez lokalny zakład energetyczny.

Fotolia_65995988_cmykW Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 roku została doprecyzowana kwestia odbioru energii elektrycznej i przesyłania jej nadwyżek do sieci energetycznej. Netmetering oznacza opomiarowanie netto, czyli rozliczenie na podstawie różnicy pomiędzy ilością energii pobranej z sieci, a energią wyprodukowaną z własnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki wprowadzonemu systemowi upustów producenci „zielonej” energii elektrycznej z instalacji o mocy do 40 kW mogą rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci nad energią pobraną z sieci w cyklu rocznym.  Za 1 kWh energii dostarczonej do sieci mogą odebrać z niej 0,8 kWh. W ten sposób można niejako wykorzystywać wyprodukowane nadwyżki energii np. w okresach, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: