Coraz więcej drzew w Europie

Przez Monika
W Newsy
10 października, 2019
0 komentarzy
263 Views

Zmiany klimatyczne stają się częścią niezbędnych tematów, które dotyczą polityki światowej. Jedną z istotnych kwestii jest troska o obszary leśne. Od 1990 roku zalesiona powierzchnia Europy powiększyła się o ponad 90 tys. kilometrów kwadratowych. Nasz kontynent pokryty jest lasami w 20%, z czego 40% znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Gdzie obecnie znajduje się najwięcej drzew? 

fog-3622519_960_720W 2019 roku Komisja Europejska opublikowała raport, w którym podkreśliła kluczową rolę drzew w walce z kryzysem klimatycznym. Co roku same lasy pochłaniają około 417 milionów ton dwutlenku węgla w UE, co stanowi 9% ogółu emisji gazów cieplarnianych przez Wspólnotę.  Na pierwszym miejscu w Europie znajduje się Szwecja, która w 70% pokryta jest lasami. Tam drzewa rocznie pochłaniają 80% CO2. Na drugim miejscu znajduje się Finlandia z wynikiem 60%, a za nią Litwa 44% i Słowenia 35%. W ciągu ostatnich 40 lat na samym Półwyspie Iberyjskim pojawiło się 8 milionów hektarów lasów. Ogromy wpływ na wzrost zalesienia ma spadek produkcji rolnej w wielkopowierzchniowych gospodarstwach. 

Niestety wciąż dochodzi do masowych wycinek lasów, na rzecz plantacji i pól uprawnych. Rosnące zapotrzebowanie na takie produkty jak olej palmowy prowadzą do tego, że w miejscach wykarczowanych terenów zielonych powstają nowe fabryki. Taka sytuacja zagraża wielu gatunkom zwierząt, które masowo tracą swoje miejsca zamieszkania. Innym zagrożeniem, z którym co roku mierzy się UE są pożary. Skuteczne minimalizowanie efektów klęsk żywiołowych ma ogromne znaczenie dla zachowania równowagi w naszym ekosystemie.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: