Certyfikat HP Keymark a lista ZUM i Program Czyste Powietrze

Przez Adam
W Instalatorzy
15 maja, 2024
0 komentarzy
181 Views

10 maja NFOŚiGW poinformował, że do końca 2024 roku posiadanie europejskich certyfikatów HP Keymark, EHPA Q i Eurovent będzie wystarczające, aby pompy ciepła mogły być zakwalifikowane do umieszczenia na liście ZUM w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Sprawdźmy zatem, czym są te certyfikaty, jak można je otrzymać i czy wszystkie pompy ciepła mogą je posiadać.

HP Keymark

Certyfikat HP Keymark – co oznacza i za co można go dostać?

W Europie istnieje kilka certyfikatów jakościowych dedykowanych dla pomp ciepła, które zapewniają konsumentom pewność co do jakości i efektywności zakupionych urządzeń. Są to m.in. HP Keymark, EHPA Q i Eurovent. Te certyfikaty są wyrazem zgodności produktów z rygorystycznymi europejskimi normami, co przekłada się na ich niezawodność i wydajność.

Od 2018 roku certyfikat HP Keymark służy jako podstawa dla określania kryteriów narodowych certyfikatów jakości EHPA Q dla pomp ciepła, z których korzysta się także w Polsce.

Keymark to dobrowolny znak jakości dla rozmaitych produktów i usług, który potwierdza ich zgodność z europejskimi normami. Został wprowadzony na podstawie rekomendacji Rady Europejskiej, aby zwiększyć ochronę konsumentów. Prawa do znaku posiadają europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC, a certyfikat wydają autoryzowane jednostki. W przypadku pomp ciepła stosowany jest system HP Keymark (Heat Pump Keymark), natomiast w przypadku kolektorów słonecznych stosuje się Solar Keymark.

Procesy certyfikacyjne systemu HP Keymark są oparte na trzech głównych normach ISO: ISO17065, która odnosi się do procesu certyfikacji, ISO17025 dotyczącej metod testowania, oraz ISO17021, która reguluje inspekcje.

W systemie HP Keymark obowiązująca zasada certyfikacji przez tzw. trzecią stronę gwarantuje rzetelność i spójność w testowaniu, raportowaniu, inspekcji oraz ostatecznym procesie certyfikacji. Proces ten obejmuje także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, które mogą pojawić się w wyniku błędów czy nieprawidłowości.

Obraz autorstwa freepik

Nadzór i zgodność z prawem europejskim

System Keymark podlega ścisłemu monitorowaniu przez niezależne jednostki certyfikujące oraz przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), co gwarantuje jego zgodność z europejskim prawodawstwem, w tym z dyrektywami ErP (Ecodesign and Energy Labelling). Dlatego został on włączony do podstawowych wymagań w programach dofinansowań w takich krajach Unii Europejskiej jak Austria i Niemcy, a także w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. We Francji certyfikaty Keymark są traktowane jako równoważne z narodowymi systemami certyfikacji.

System certyfikacji HP Keymark, korzystając z uproszczonego protokołu testowego obejmującego dwa punkty pomiaru współczynnika efektywności COP (Coefficient of Performance) pomp ciepła, nie obciąża nadmiernie producentów kosztami. Sprzyja to zdrowej konkurencji i umożliwia oferowanie produktów wysokiej jakości. Wartości współczynnika COP są zazwyczaj deklarowane przez producenta, jednak aby zaliczyć test weryfikacyjny, muszą być spójne i przejść testy we wszystkich rodzajach klimatu, nie tylko w umiarkowanym. W przypadku, gdy urządzenie nie spełni testu weryfikacyjnego, dokładnie analizowane są wszystkie punkty COP w danym klimacie i dla różnych zastosowań temperaturowych. Ten model testowania oprócz promowania innowacyjności i uczciwej konkurencji, przynosi także korzyści użytkownikom, którzy mogą być pewni zakupu bezpiecznych, wydajnych i niezawodnych urządzeń.

czyste powietrze

Certyfikat HP Keymark a Program „Czyste Powietrze”

HP Keymark wyznacza bardziej rygorystyczne standardy niż program „Czyste Powietrze”. Aby pompa ciepła zakwalifikowała się do tego programu, wymagane jest przedstawienie raportu z badań w określonym zakresie. Trzeba zauważyć, że choć zakres badań w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest szeroki, to jednak ogranicza się on głównie do badania współczynnika COP (Coefficient of Performance) w umiarkowanym klimacie, co jest istotne przy określaniu klas energetycznych urządzenia (A+, A++, A+++). W przeciwieństwie do tego, certyfikacja HP Keymark obejmuje testy w trzech rodzajach klimatów: ciepłym, umiarkowanym i chłodnym, co jest zgodne z wymogami ekoprojektu i etykietowania energetycznego.

Nowe wymogi kwalifikacji do „Czystego Powietrza” niosą ze sobą wyzwania logistyczne i finansowe, gdyż dla jednego urządzenia należy przeprowadzić aż 45 testów, co jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Pełen cykl testowania jednego urządzenia, obejmujący m.in. testy mocy akustycznej i operacyjne, trwa prawie 2 miesiące i generuje koszt około 60 000 euro.

W kontekście schematu certyfikacji HP Keymark, pompa ciepła jest testowana pod kątem różnych zastosowań temperaturowych oraz w różnych klimatach. Testy obejmują nie tylko wydajność, ale także takie aspekty jak bezpieczeństwo elektryczne czy odszranianie. Co ważne, w procesie produkcji każdy element jest dokładnie kontrolowany zgodnie z normami ISO, a miejsce produkcji podlega regularnym inspekcjom.

HP Keymark wyróżnia się też tym, że każde urządzenie z danego typoszeregu jest testowane, co gwarantuje, że wszystkie produkty spełniają ustanowione standardy. Sprawdzana jest również dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat, co stanowi dodatkową ochronę dla użytkowników.

pompa ciepła Modena

Urządzenia De Dietrich posiadają certyfikat HP Keymark oraz wpisane są na listę ZUM

Urządzenia marki De Dietrich zyskały uznanie na rynku dzięki posiadaniu certyfikatu HP Keymark, który jest potwierdzeniem ich wysokiej jakości i zgodności z europejskimi normami. Dzięki temu, produkty te spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania. Dodatkowo, pompy ciepła od De Dietrich zostały wpisane na listę ZUM w ramach programu „Czyste Powietrze”, co umożliwia użytkownikom korzystanie z dotacji na zakup i instalację tych urządzeń. Wpis na listę ZUM jest kolejnym dowodem na to, że produkty z portfolio BDR Thermea są nie tylko efektywne, ale również przyjazne dla środowiska, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla konsumentów poszukujących niezawodnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych.

Źródło:

https://portpc.pl/czyste-powietrze-tymczasowo-akceptuje-dofinansowanie-pomp-ciepla-z-europejskimi-znakami-jakosci/

https://spiug.pl/2024/05/14/nowe-wymogi-dotyczace-pomp-ciepla-dofinansowywanych-w-ramach-programu-czyste-powietrze/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: