BDR THERMEA zaprezentowała pierwszy kocioł domowy bez emisji dwutlenku węgla

Przez Adam
W Instalatorzy
20 sierpnia, 2019
0 komentarzy
5563 Views

Kocioł został stworzony przez BDR Thermea Group, wiodącego producenta innowacyjnych rozwiązań zapewniających komfort cieplny, którego misją jest opracowywanie i wytwarzanie rozwiązań w zakresie ogrzewania i ciepłej wody, praktycznie bez emisji dwutlenku węgla (CO2). 

Remeha-waterstofketel-14-web-3000pix_origTen przełomowy kocioł spala czysty wodór, który został wytworzony przez wiatr lub energię słoneczną bez wydzielania CO2. Projekt ten zainicjował dostawca sieci gazowej Stedin i jest on odpowiedzialny za produkcję i dostawy wodoru wytwarzanego w sposób zrównoważony.

Co więcej, to pierwszy raz w historii, kiedy czysty wodór wykorzystano do zasilania wysokosprawnego kotła kondensacyjnego w celach grzewczych. Opracowaniem kotła zajęło się centrum kompetencyjne BDR Thermea Group we Włoszech. Natomiast cały projekt zapoczątkowany został w Holandii ze wspólnej inicjatywy operatora sieci Stedin, gminy Rotterdam i spółdzielni mieszkaniowej Ressort Wonen. Pierwszy kocioł wodorowy został zainstalowany w kotłowni w Rozenburgu obok istniejącego konwencjonalnego kotła na gaz ziemny, co zapewniło mieszkańcom wystarczającą ilość ciepła i ciepłej wody. 

Stedin wykorzystuje istniejący regularny rurociąg do dostarczania wodoru, co pokazuje, że obecna sieć gazowa jest odpowiednia do transportu wodoru. W tym projekcie Stedin i jego partnerzy biorą pod uwagę cały łańcuch przyszłości: produkcję, dystrybucję i konwersję wodoru, a ostatecznym celem jest zapewnienie komfortu bezemisyjnego. Nowe możliwości dla projektów w innych krajach europejskich są obecnie badane w ramach szerszego ogólnoeuropejskiego rozwoju tej technologii. 

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: