Badania świadomości ekologicznej Polaków – co z nich wynika?

Przez Monika
W Klienci indywidualni
21 grudnia, 2021
0 komentarzy
1099 Views

Co roku, już od 10 lat w ramach wieloletniego programu badawczego prowadzone są badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków.

Kolejne pomiary, mierzące zmiany w podejściu do kwestii ekologicznych, prowadzone są na próbie około 1000 dorosłych Polaków. Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania ekologiczne Polaków m.in. w następujących obszarach:
– największe wyzwania dla Polski a problemy środowiska naturalnego,
– środowisko naturalne i jego ochrona,
– jakość powietrza,
– gospodarowanie odpadami,
– zmiany klimatu,
– indywidualne działania i zachowania wspierające ochronę środowiska.

W przeprowadzonym w listopadzie 2021 roku badaniu świadomości
i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski w zakresie jakości powietrza pytano o kwestie związane z przyczynami złego stanu powietrza, wiedzę na temat uchwał antysmugowych, ocenę działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, znajomość programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

Zdaniem respondentów główną przyczyną złego stanu powietrza w miejscu zamieszkania jest emisja zanieczyszczeń powietrza z pieców domowych. Na odpowiedź tę wskazało 67% osób biorących udział w badaniu. 51% wskazało transport drogowy (samochodowy), 17% na udział emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora przemysłu.

46% respondentów ma świadomość obowiązywania w miejscu zamieszkania uchwał antysmogowych. 20% osób uważa, że w ich województwie nie obowiązuje taka uchwała. 37% spośród osób, które deklarują, że wiedzą o obowiązywaniu uchwały, uważa, że uchwała dotyczy konieczności wymiany starych kotłów grzewczych na paliwa stałe, 20% uważa, że chodzi o zakaz wykorzystywania paliw stałych niskiej jakości.

66% respondentów wie o istnieniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program „Stop Smog” 57% przepytanych osób. Co ciekawe aż ponad 60% osób deklaruje, że oczekuje wsparcia ze strony gminy, jeśli chodzi o informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania na działania związane ze zmianą źródła ogrzewania, termomodernizacją lub zakupem samochodu o napędzie elektrycznym.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: