Apel PORT PC o ochronę użytkowników pomp ciepła przed podwyżkami cen energii

Przez Monika
W Newsy
23 września, 2022
0 komentarzy
283 Views

22 września br. PORT PC wystosowało apel do Premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła. PORT PC popiera propozycje Polskiego Alarmu Smogowego dotyczące zwiększenia limitu 2 tys. kWh/rok zużycia energii elektrycznej, w ramach którego ceny energii będą zamrożone, o dodatkowe 4000 kWh/rok w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną na cele grzewcze.

22 września br. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), zrzeszająca producentów i dystrybutorów pomp ciepła w Polsce oraz projektantów, instalatorów i inne osoby związane zawodowo z technologią pomp ciepła, wystosowała do Premiera polskiego rządu, pana Mateusza Morawieckiego, specjalny apel związany z krytyczną sytuacją, w jakiej znalazł się obecnie polski rynek pomp ciepła. PORT PC wyraziło w nim swoje zaniepokojenie skalą planowanych podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dotychczasowymi propozycjami związanymi z tzw. tarczą solidarnościową, prosząc o pilną interwencję w kwestii ograniczenia tych podwyżek dla użytkowników pomp ciepła. Jest to szczególna grupa odbiorców energii, która decydując się na inwestycję w pompę ciepła ‒ jako najbardziej efektywnego i ekologicznego źródła zasilania w ciepło/chłód budynków ‒ istotnie przyczynia się do realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu.

Proponowana obecnie tzw. tarcza solidarnościowa nie obejmuje ochroną gospodarstw domowych korzystających z pomp ciepła. Właściciele domów, którzy już zdecydowali się na tę ekologiczną formę ogrzewania swoich budynków (co najmniej trzykrotnie bardziej efektywną niż bezpośrednie ogrzewanie elektryczne), bardzo dotkliwie odczują więc zapowiadane podwyżki cen energii elektrycznej, znajdując się ‒ z uwagi na posiadanie elektrycznego źródła ciepła ‒ poza limitem 2 tys. kWh/rok zużytej energii. Z kolei osoby, które planują inwestycję w pompy ciepła, mogą zostać skutecznie do niej zniechęcone.

Problemu z pewnością nie rozwiążą złożone w ostatniej chwili przez przedstawiciela rządu, Ministra Waldemara Budę, niesprecyzowane bliżej obietnice rekompensat z powodu wzrostu cen prądu dla użytkowników ogrzewania elektrycznego.

Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla rozwoju polskiego rynku pomp ciepła oraz realizacji założeń Krajowego Planu Odbudowy. Warto zauważyć, że w lipcu 2022 r. udział wniosków o dofinansowanie do instalacji pomp ciepła, złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, wynosił aż 62% w odniesieniu do ogólnej liczby wniosków, co w przełożeniu na liczby może oznaczać zapotrzebowanie na około 100 tys. pomp ciepła rocznie. Jednak istotny wzrost kosztów eksploatacji pomp ciepła spowodowany podwyżką cen energii elektrycznej, brak ochrony w tym zakresie ze strony państwa i niepewność inwestorów co do rozwoju sytuacji oraz ostatecznie ‒ spodziewany znaczący spadek rentowności inwestycji w pompę ciepła przy porównaniu kosztów jej eksploatacji z eksploatacją innych źródeł ciepła (zasilanych z paliw kopalnych, które zostały objęte tzw. tarczą) mogą spowodować załamanie programu „Czyste Powietrze” i programu „Moje Ciepło”, a także załamanie polskiego rynku pomp ciepła.

Warto przypomnieć, że dotychczasowe duże zainteresowanie inwestycyjne pompami ciepła w Polsce jest w pełni zgodne ze strategiami „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz pakietu REPowerEU, stawiających na powszechne zastosowanie pomp ciepła w kontekście poprawy jakości powietrza oraz uniezależnienia się od paliw kopalnych (w szczególności od gazu ziemnego i węgla) importowanych z Rosji.

Dlatego też PORT PC w pełni popiera propozycje Polskiego Alarmu Smogowego z 19 września 2022 r. dotyczące zwiększenia limitu 2 tys. kWh/rok zużycia energii elektrycznej, w ramach którego ceny energii będą zamrożone ‒ o dodatkowe 4000 kWh/rok w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną na cele grzewcze.

Tylko taka forma wsparcia dla obecnych i potencjalnych użytkowników pomp ciepła jest obecnie ‒ wobec trudnej sytuacji na rynku energii ‒ skutecznym antidotum na zagrożenia dla rynku pomp ciepła w Polsce oraz może zapewnić jego szybki i stabilny rozwój jako docelowo podstawowej technologii w ogrzewnictwie. A to z kolei jest nieodzowne, by w przyszłości zyskać większą niezależność energetyczną, zapobiegać zawirowaniom na rynku energii i cieszyć się czystym powietrzem.

Źródło: www.portpc.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: