Alfabet podstawowych pojęć z zakresu ogrzewania, cz. 3

Przez Monika
W Klienci indywidualni
30 lipca, 2015
0 komentarzy
2614 Views

Przed nami kolejna już, 3. część alfabetu podstawowych pojęć z zakresu ogrzewania. Wytłumaczę, co to są systemy odprowadzania spalin A, B, C, termostat, urządzenie do kontroli płomienia i znamionowa moc cieplna.

 

System Kart GwarancyjnychSystemy odprowadzania spalin – wyróżniamy trzy ich rodzaje:

A – z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia i odprowadzaniem spalin do pomieszczenia (nie dozwolone dla urządzeń grzewczych).

B – z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia i usuwaniem spalin do przewodu kominowego.

C – z poborem powietrza do spalania z zewnątrz i usuwaniem spalin do przewodu kominowego.

 

Termostat kotła to regulator temperatury kotła, który pozwala na regulację stałotemperaturową zasilania kotła lub współdziałając z automatyką pogodową zabezpiecza przed przekroczeniem ustawionej temperatury maksymalnej.

 

Urządzenie do kontroli płomienia to najczęściej elektroda jonizacyjna w kotłach gazowych lub czujnik płomienia w kotłach z palnikiem olejowym, która kontroluje obecność płomienia w urządzeniu. W przypadku wypływu paliwa bez płomienia następuje wyłączenie palnika po czasie bezpieczeństwa.

 

Znamionowa moc cieplna to ilość energii cieplnej, jaką w jednostce czasu, w sposób ciągły, może oddać kocioł do systemu grzewczego. Wielkość charakterystyczna kotła, umieszczona na jego tabliczce znamionowej.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: