Alfabet podstawowych pojęć z zakresu ogrzewania – cz. 1

Przez Monika
W Klienci indywidualni
16 lipca, 2015
0 komentarzy
1992 Views

Podczas rozmów z instalatorami lub sprzedawcami rozwiązań grzewczych często słyszymy pojęcia, których nie rozumiemy. Rozpoczynamy więc cykl, w którym przybliżymy znaczenie tych zwrotów, które są szczególnie istotne z punktu widzenia klienta.

Cfotoiepło spalania to ilość energii, która jest oddawana do otoczenia w czasie spalania określonej substancji (np. gazu, oleju itd.) w ustalonych warunkach.  Przy podawaniu tej wartości bierze się pod uwagę warunki idealne, czyli zakłada się, że spalony zostanie cały opał. Podawana wartość uwzględnia ciepło kondensacji pary wodnej.

Wartość opałowa paliwa to ilość ciepła wydzielona do otoczenia przy zupełnym i całkowitym spalaniu jednostki paliwa, przy założeniu, że po zakończeniu spalania woda pozostaje w postaci pary, a więc nie uwzględniamy ciepła kondensacji pary wodnej. Parametr ten jest więc zwykle niższy od ciepła spalania.

Ciśnienie zasilania gazu to zakres (minimalnego) ciśnienia roboczego (dynamicznego) gazu na zasilaniu kotła.

Czujnik ciągu kominowego to czujnik temperatury umieszczony w przerywaczu ciągu kominowego kotła (modulującego, z otwartą komorą spalania), który podaje sygnał do wyłączenia kotła w przypadku nawrotu spalin do pomieszczenia.

Dopuszczalna temperatura zasilania to maksymalna, dopuszczona przez producenta temperatura zasilania wody przy pracy ciągłej urządzenia. Na przykład przy ogrzewaniu podłogowym wynosi ona zwykle około 55°C

Efektywność energetyczna kotła to zdolność wykorzystania energii zawartej w paliwach, określana zgodnie z normą gwiazdkami. Najwyższą efektywność (4 gwiazdki – ****) mają kotły kondensacyjne gazowe przy sprawności do 109%, najniższą (bez gwiazdek) kotły o sprawności poniżej 90%. Efektywność energetyczna przygotowania c.w.u. to z kolei ocena komfortu w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych. Najwyższe odznaczenie (3 gwiazdki) otrzymują kotły z najlepszym komfortem c.w.u.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: