nowe logo

Świadomość ograniczonych zasobów źródeł energii, a co za tym idzie wciąż wzrastające ceny paliw takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz, skłaniają ludzkość do zwrócenia większej uwagi na odnawialne źródła. Nowością ostatnich lat jest wykorzystywanie energii geotermalnej, czyli zgromadzonej w ziemi, do ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych. W tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju przełomem.

caliane+zasobnik

Zasadniczo energię geotermalną możemy podzielić na cztery rodzaje:

  1. wysoka o temperaturze > 180˚C
  2. średnia o temperaturze w zakresie od 100 do 180˚C
  3. niska pomiędzy 30 – 100 ˚C
  4. bardzo niska < 30˚C

Pierwsze trzy czerpią swoją energię z wnętrza ziemi i na terenach stabilnych sejsmicznie są stosunkowo trudno dostępne, a ich wykorzystanie wiąże się z bardzo dużymi nakładami finansowymi.

Czwarty rodzaj energii geotermalnej odnawia swoje zasoby z dwóch źródeł:

  • energii jądra ziemi (od dołu)
  • energii słonecznej dostarczanej przez promieniowanie, wiatr i opady deszczu (od góry)

„Bardzo niską” energię geotermalną możemy w prosty i efektywny sposób wykorzystać do ogrzewania budynku poprzez z zastosowanie gruntowej pompy ciepła Sofath.

Nazwa pompa ciepła jest analogiczna z pompą jaką używamy do pobierania wody ze studni. Podczas pompowania wody „podnosimy” wodę ze studni, czyli z poziomu niskiego do poziomu nad gruntem. Aby tego dokonać wykorzystujemy siłę własnych mięśni. Podobnie w pompie ciepła przenosimy energię cieplną z niskiego poziomu temperaturowego na poziom wyższy, możliwy do wykorzystania w układzie grzewczym. Sercem układu jest sprężarka zasilana prądem elektrycznym.

Kluczowy dla efektywności jest fakt, że zasilając urządzenie 1 kW energii elektrycznej można uzyskać od 4 do 5 kW energii grzewczej. Całość dostarczonej do budynku energii jest równa sumie energii zasilania elektrycznego i energii pobranej z dolnego źródła.

Reasumując pompa ciepła jest od 4 do 5 razy bardziej sprawna (oszczędna) od grzałki elektrycznej co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ogrzewania. Nawet w porównaniu z najtańszymi paliwami dostępnymi na Polskim rynku pompy ciepła wypadają korzystnie i pozwalają znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

Zobacz więcej na stronie.