Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/BDRTHERMEA/domains/dedietrich.pl/public_html/blog/wp-includes/plugin.php on line 571 Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/BDRTHERMEA/domains/dedietrich.pl/public_html/blog/wp-includes/plugin.php on line 571 Zmiana zasad w Programie “Czyste powietrze” - Blog - De Dietrich

Zmiana zasad w Programie “Czyste powietrze”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Sierpień 22, 2019
0 komentarzy
189 Views

Od poniedziałku 29 lipca 2019 r. uległy zmianie zasady programu “Czyste powietrze”.

smog-2Zaktualizowane przepisy umożliwiają udział gmin w procesie wdrażania programu, które na podstawie porozumień zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. 

Pozostałe zmiany:

- usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasy dla źródeł ciepła na paliwo stałe,

- maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wydłużono z 24 miesięcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,

- w programie nie kwalifikuje się już kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,

- w przypadku nowo powstającego domu beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości,

- zmianie uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy,

- beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: