Zasada działania systemów hybrydowych

Przez Adam
W Instalatorzy
Wrzesień 22, 2016
0 komentarzy
706 Views

Wysoka wydajność systemów hybrydowych to efekt wyposażenia ich w systemy regulacji, dzięki którym układ w odpowiednim momencie automatycznie przełącza się na efektywniejsze źródło ciepła.

4.1.1Współczynnik energii pierwotnej (COP) wyraża ilość energii pierwotnej niezbędnej dla uzyskania jednostki energii. Dla energii elektrycznej współczynnik ten wynosi 2,37, co oznacza, że trzeba zużyć 2,37 kWh energii pierwotnej, aby otrzymać 1 kWh energii elektrycznej. Każde z urządzeń grzewczych przetwarza energię na ciepło użytkowe. Wartości COP urządzeń są podawane zawsze dla konkretnych parametrów, np. temperatury zewnętrznej i wody grzejnej.

Wykorzystanie systemu hybrydowego pozwala na  optymalizację współczynnika COP w zależności od temperatury, jaka panuje na zewnątrz. Zakładając, że podstawowym źródłem ciepła jest pompa powietrzna, przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej określonej wysokości, układ hybrydowy przełączy się na zasilanie kotłem kondensacyjnym, ponieważ będzie to rozwiązanie bardziej efektywne. Regulator decyduje, który generator zostanie użyty dla zaspokojenia zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Ta zasada sterowania zależnego od energii pierwotnej jest szczególnie przydatna dla lokali nowych.

System hybrydowy może być także sterowany na podstawie temperatury zewnętrznej i kosztu energii wyrażonego współczynnikiem R, czyli obliczonego stosunku cen energii: elektrycznej i gazu. Gdy COP pompy ciepła będzie wyższy niż współczynnik R, a temperatura zewnętrzna będzie wynosiła powyżej określonej wartości (np. 2°C), regulator będzie sterował tylko pompą ciepła. Przy spadku temperatury poniżej określonej wartości, regulator dołączy dodatkowo kocioł jako urządzenie wspierające. Gdy COP pompy ciepła będzie niższy niż współczynnik R, regulator będzie sterował wyłącznie kotłem kondensacyjnym.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: