Zanieczyszczenie powietrza a astma oskrzelowa

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Maj 8, 2018
0 komentarzy
484 Views

Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na ludzki organizm nie jest już żadną tajemnicą. Wraz z kolejnymi badaniami na wierzch wychodzą jednak kolejne zagrożenia, wynikające ze zwiększonego skażenia atmosfery. Jednym z nich jest astma oskrzelowa.

smogDzięki wielu badaniom, dysponujemy obecnie mocnymi dowodami na to, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza takie jak pył zawieszony, dwutlenek azotu i ozon, wiąże się z większym prawdopodobieństwem nasilenia objawów astmy. Co równie ważne, zanieczyszczenie powietrza prowadzi też do zwiększenia ilości przyjmowanych leków oraz częstszych pobytów w szpitalach. Narażenie zarówno na pył zawieszony PM2.5, jak i na zanieczyszczenia gazowe takie jak dwutlenek azotu i ozon, wiąże się z występowaniem nowych przypadków astmy nie tylko u dzieci, ale także osób dorosłych.

Czynniki wpływające na rozwój astmy

W przypadku rozwoju astmy kluczowe może być prozapalne działanie najdrobniejszych frakcji pyłu zawieszonego, oraz zawartych w pyle substancji, m.in. metali przejściowych (i ich związków) czy węglowodorów. To od zawartości tych właśnie składowych, a nie tylko od całkowitego stężenia pyłu może zależeć siła związku między narażeniem na zanieczyszczenia pyłowe a zapadalnością na astmę.

Warto zaznaczyć, że w Polsce na astmę może cierpieć nawet ok. 4 mln. osób, z których aż 50% nie ma ustalonego rozpoznania i w związku z tym nie jest właściwie leczona.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: