Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe

Przez Adam
W Instalatorzy
Czerwiec 29, 2017
0 komentarzy
398 Views

Zanieczyszczenia obecne w powietrzu powodują poważne schorzenia i choroby, w szczególności dotykające układ oddechowy oraz układ krążenia. Pyły zawieszone, dwutlenek azotu i węglowodory wielopierścieniowe są także przyczyną chorób nowotworowych.

dym-z-kominaPonieważ najbardziej narażony na działanie substancji szkodliwych obecnych w powietrzu jest układ oddechowy, dużo mówi się o raku płuc wywołanym ekspozycją człowieka na zanieczyszczenia. Jak wynika z doniesień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2010 roku wśród zgonów spowodowanych rakiem płuc 223 tysiące to zgony wywołane oddziaływaniem szkodliwych substancji. To około 15% wszystkich przypadków śmiertelnych spowodowanych nowotworem płuc.

Badania wpływu zanieczyszczeń na zapadalność i umieralność na raka tego typu są prowadzone od kilku dekad w Europie Zachodniej, USA i Japonii. Wraz ze wzrostem długotrwałego narażenia na oddziaływanie szczególnie niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 ryzyko zachorowań na ten typ nowotworów wzrosło o 9%. W porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska jest szczególnie narażona na ryzyko zwiększonego występowania chorób nowotworowych. Wielomiesięczny okres jesienno-zimowy zmusza Polaków do przedłużenia sezonu grzewczego, a to powoduje długotrwałą emisję pyłów zawieszonych i innych niebezpiecznych substancji powstających w wyniku użytkowania pieców starego typu i ogrzewania paliwem stałym. W efekcie takich działań w najbardziej zanieczyszczonych miastach naszego kraju zagrożenie występowania raka płuc może zwiększyć się nawet o 20% – 40% w porównaniu z czystszymi obszarami Polski. Tym bardziej, że w miesiącach zimowych pył zawieszony zalegający nad naszym krajem zawiera o wiele więcej rakotwórczych związków niż w innych krajach europejskich.

Rak płuc to jednak nie jedyna choroba nowotworowa, która może być wywołana przez tego rodzaju zanieczyszczenia. Jak informuje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu wpływają również na zwiększone ryzyko zachorowań na raka pęcherza moczowego, raka mózgu czy raka szyjki macicy u osób dorosłych. W dwóch ostatnich przypadkach najbardziej kancerogenny okazał się tlenek azotu. Podobnie zresztą jak w przypadkach zachorowań małych dzieci, których matki w okresie ciąży przebywały w zanieczyszczonym środowisku. U tychże dzieci stwierdza się najczęściej białaczkę limfoblastyczną oraz nowotwory gałki ocznej.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: