Tragiczna jakość powietrza w Polsce

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Listopad 8, 2018
0 komentarzy
3032 Views

Przedstawiony niedawno raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że stan polskiego powietrza nie poprawił się w Polsce od 2014 roku.

smog nad miastemPod względem zanieczyszczenia powietrza Polska jest czarnym punktem na mapie Europy. Na terenie naszego kraju nie ma całkowicie czystych miejsc, w których nie byłoby smogu. Zdarzają się za to miejsca, gdzie zanieczyszczenia występują rzadziej. Najgorsza jakość powietrza jest na południu kraju. W centrum jest ono zróżnicowane, natomiast najlepiej sytuacja prezentuje się w północnych regionach.

Normy maksymalnego stężenia średniorocznego pyłów zawieszonych, z kolei zostały przekroczone dwukrotnie! Jeden z głównych wniosków jest taki, że działania ograniczające emisję pyłów zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym są niewystarczające. Wprowadzenie norm dotyczących paliw stałych powinno zostać wdrożone na poziomie krajowym, a nie tylko w poszczególnych regionach lub województwach. Z raportu wynika również, że osiągnięcie niskiego i stałego poziomu zanieczyszczeń w niektórych województwach może potrwać od 24 do aż 100 lat.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: