Światowe organizacje walczące o czystą planetę

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Luty 16, 2017
0 komentarzy
543 Views

Dobro środowiska naturalnego i problem jakości powietrza leży na sercu wielu osobom, instytucjom i organizacjom. Choć w ostatnich latach coraz więcej mówi się o przyczynach i skutkach niskiej emisji i obecności szkodliwych związków w powietrzu, to wciąż nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak temu przeciwdziałać. Działalność na rzecz poprawy warunków i podniesienia jakości środowiska podjęło wiele międzynarodowych organizacji. Poniżej przedstawiamy działalność kilku z nich.

CAN-INTcanInt-logo-rgb_high_0, czyli Climate Action Network-International (www.climatenetwork.org), to związek zrzeszający ponad 300 organizacji pozarządowych, których profil działania ma na celu dobro środowiska i klimatu. Członkami CAN-INT są instytucje z różnych krajów, a ich wspólne działanie obejmuje zarówno zasięg międzynarodowy, jak i krajow
y. Polskimi reprezentantami w tej organizacji jest Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny. Ich zadaniem jest uświadomienie zarówno indywidualnych odbiorców, jak i tych biznesowych w zakresie ekologii i ochrony klimatu zgodnie z działaniami ustalonymi podczas Spotkań Stron Konwencji Klimatycznej, w których członkowie CAN-INT regularnie uczestniczą.

untitled-1_122CCAC, (z ang. ), czyli Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza (http://www.ccacoalition.org/en). Organizacja prowadzi działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń krótkotrwałych. Skupia się zatem na redukcji szkodliwych związków utrzymujących się w powietrzu od kilku dni do kilku lat. Substancje takie, jak metan, fluorowęglowodory czy sadza mają znaczny wpływ na ocieplenie klimatu. Są też niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Dlatego w 2012 roku postanowiono powołać do życia Koalicję na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza, która posiada dziś ponad 100 państw członkowskich, które prowadzą działalność wolontariacką. Polska należy do tej grupy od marca 2013 roku. Kilka miesięcy później gościła członków organizacji podczas spotkań Grupy Roboczej oraz Wysokiego Szczebla Koalicji.

NAZCA (logo_lighter) działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Platforma ta zajmuje się rejestracją działań na rzecz klimatu, które planują i realizują poszczególne regiony, miasta, firmy i społeczności obywatelskie. Początkowo celem działań NAZCA miało być naświetlenie zobowiązań poszczególnych podmiotów pracujących na rzecz klimatu. Z czasem jednak zaczęto traktować organizację jako zbiór informacji o podjętych przez instytucje krokach oraz sposób na ich monitorowanie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana podczas 20. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Limie, w Peru.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: