Sprawdzaj na bieżąco jakość powietrza w Polsce i Europie

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Styczeń 9, 2018
0 komentarzy
384 Views

Europejska Agencja Środowiska (EEA) uruchomiła Europejski indeks jakość powietrza, dzięki któremu na interaktywnej mapie sprawdzimy m.in. poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki.

dom jednorodzinny_dym z kominaNowy serwis prezentuje gromadzone z godziny na godzinę dane z ponad 2 tys. stacji pomiarowych, znajdujących się na terenie całej Europy. Pozwala to na porównanie krajów oraz miast. Daje też sygnał, gdzie należy w większym stopniu zwrócić uwagę na większą dbałość o jakość powietrza.

Prosta kategoryzacja

Dla łatwiejszego odczytania parametrów powietrza, stacje pomiarowe oznaczono za pomocą punktów w sześciu kolorach, a każdy odcień odpowiada danemu stanowi powietrza. I tak kolor turkusowy oznacza dobrą jakość powietrza, zielony – zadowalającą, żółty – umiarkowaną, czerwony – złą, ciemnoczerwony – bardzo złą, a szary – brak danych. Interaktywna mapa prezentuje nie tylko aktualne informacje o jakości powietrza. Klikając w dany punkt wyświetlana jest też grafika przedstawiająca sytuację z ostatnich stu dni. Ponadto w serwisie zamieszczona jest również broszura dotycząca każdego kraju z przeglądem średniego rocznego zanieczyszczenia i wywołanych przez nie przedwczesnych zgonów. Dane pokazywane na mapie dotyczą co najmniej jednej z pięciu substancji: ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych PM10 o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometra i cząsteczek PM2,5 o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska.

Widoczna poprawa

Z opublikowanego w październiku raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w ostatnich latach jakość powietrza w Europie uległa poprawie. Mimo to ponad 80% mieszkańców europejskich miast, nadal jest narażona na szkodliwe substancje, których jakość nie spełnia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia.

Pomiary w Polsce

W naszym kraju pomiary prowadzone są na bieżąco przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wyniki pomiarów automatycznych prezentowane są w serwisie internetowym, a także w aplikacji mobilnej – „Jakość powietrza w Polsce”. Z kolei rezultaty pomiarów manualnych dostępne są na ww. portalu dopiero po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: