Przegląd techniczny kotłów – bezpieczeństwo i obowiązek

Przez Adam
W Instalatorzy
Czerwiec 3, 2014
0 komentarzy
2448 Views

Prawo budowlane wymaga od właścicieli instalacji grzewczych przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych. Wiążą się one z koniecznością zlecania kontroli i ponoszenia ich kosztów. Zysk jest jednak wymierny.

Przegląd techniczny kotłów – bezpieczeństwo i obowiązek

Przegląd techniczny kotłów – bezpieczeństwo i obowiązek

Właściwy stan techniczny domu i związanych z nim instalacji reguluje art. 62 prawa budowlanego. Nakazuje on przynajmniej raz na dwa lata dokonywać przeglądu stanu kotłów o nominalnej wydajności ponad 100 kW. Co najmniej raz na 4 lata należy natomiast kontrolować efektywność energetyczną i sprawność techniczną kotłów o nominalnej wydajności 20-100 kW. Jako instalatorzy powinniśmy przypomnieć klientom o obowiązku, który może ich uchronić przed stratami paliwa, poważną awarią i związanymi z nią wielkimi stratami pieniężnymi.

Na co zwrócić uwagę?

Specjalista przeprowadzający przegląd techniczny powinien sprawdzić szczelność systemu, stan zabezpieczeń, regulatorów, instalacji elektrycznej, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym oraz szczelność instalacji odprowadzającej spaliny. Do jego obowiązków należy również wykonanie analizy gazów spalinowych. Aby umożliwić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie kotła, warto także co jakiś czas skontrolować, czy nie doszło w nim do wycieków i nieszczelności bez wzywania osób odpowiedzialnych za przegląd techniczny.

Przegląd kotłów gazowych obejmuje również czyszczenie wszystkich elementów: palników, wymienników ciepła, filtrów, elektrody jonizacyjnej i zapłonowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ocenia się zdolność instalacji grzewczej do dalszej eksploatacji. Weryfikacji podlega też sprawność czujnika ciągu kominowego.

Szczególnej staranności wymaga przegląd palnika olejowego. Należy dokładnie oczyścić wszelkie elementy z osadów, wymienić dyszę, wkład filtra olejowego, wykonać analizę spalin oraz próbę sadzy.

Dłuższa gwarancja i żywotność

Producenci kotłów i podgrzewaczy wody mają zwyczaj przedłużania okresu gwarancji urządzeń do pięciu lat i więcej pod warunkiem przeprowadzania corocznych przeglądów technicznych. Niektóre firmy serwisowe oferują również możliwość zawarcia umowy zapewniającej opiekę nad urządzeniem nawet po upływie okresu gwarancji. W przypadku awarii, jeśli nie posiadamy udokumentowanych przeglądów technicznych kotła, producent odmówi świadczenia gwarancyjnego, a jeśli niesprawny kocioł był pośrednio przyczyną szkód w budynku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Systematycznie wykonywane przeglądy kotłów, wymiana zużytych bądź niesprawnych elementów, przedłużają żywotność urządzenia i zabezpieczają przed zagrożeniami związanymi z  niewłaściwą eksploatacją.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: