Prosument – co warto wiedzieć?

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Maj 27, 2014
0 komentarzy
3979 Views

Nasza świadomość ekologiczna wzrasta z roku na rok. Jedną z inicjatyw wspierającą odnawialne źródła energii jest program Prosument, wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego założeniem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska i propagowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Postanowiłam dowiedzieć się więcej na ten temat.

Dofinansowanie – jakie instalacje?

1

Mikrokogeneracja – dotowana w programie Prosument.

Program ruszył w drugim kwartale 2014. Prosument umożliwia dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Finansowane będą źródła ciepła:

a. opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt

b. systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, którzy chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, mogą otrzymać wsparcie w postaci dotacji lub kredytu.

Prosument- wymogi programu

Inwestorzy, którzy chcą zmodernizować instalację elektryczną lub elektryczno-cieplną w budynkach, powinny złożyć wniosek o dofinansowanie. Można to zrobić na trzy sposoby: za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, albo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub poprzez bank. Do swojej mikroinstalacji powinniśmy wybrać urządzenie wysokiej jakości, którą należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.
Wymogi stawiane przez program Prosument dla wnioskodawcy uwzględniają dopilnowanie wszelkich formalności związanych z kwotami i okresem finansowania urządzeń. Warunkiem koniecznym jest również przedłożenie wstępnych umów z wykonawcami instalacji. Jeśli chcemy wziąć udział w programie, ale nie jesteśmy pewni, na którą instalację OZE (odnawialnych źródeł energii) warto się zdecydować, dobrze jest zwrócić się do wykwalifikowanego instalatora, który pomoże nam w doborze właściwego urządzenia, a także rzetelnie wykona instalację.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: