Polskie organizacje działające na rzecz ochrony środowiska

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Maj 18, 2017
0 komentarzy
363 Views

Jakiś czas temu pisaliśmy o organizacjach, które na skalę światową dbają o czystą planetę – CAN-INT, CCAC oraz NAZCA. Dziś przedstawiamy kilka inicjatyw, które dbają o dobro środowiska w Polsce.

logozrodla Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła jest organizacją z ponad 20-letnią tradycją. Źródła prowadzą szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości obywateli w zakresie ekologii i ochrony środowiska, a także związane z edukacją regionalną i prozdrowotną. Działania Ośrodka skupiają się przede wszystkim na zaangażowaniu dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach oraz akcjach informacyjnych.

Polski Klub Ekologiczny (PKE) powstał w 1980 roku w Krakowie, aby szerzyć ideę ekorozwoju, uświadamiać i edukować Polaków w kwestiach związanych z ochroną środowiska oraz poprawiać jego stan. Organizacja działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i zrzesza osoby, którym nie jest obojętne dobro środowiska naturalnego.

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) to inicjatywa powstała w Oświęcimiu, działająca od 1989 roku. Zakres aktywności tej organizacji obejmuje ochronę i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego, działania prozdrowotne, ukierunkowane przede wszystkim na ochronę ludzkiego zdrowia przed zanieczyszczeniami. Początkowo aktywność Towarzystwa była ukierunkowana na działania lokalne. Dziś jest to organizacja ogólnopolska.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: