Podstawowe błędy przy montażu kolektorów słonecznych

Przez Adam
W Instalatorzy
Sierpień 22, 2017
0 komentarzy
496 Views

Nieprawidłowości przy procesie montażu kolektorów słonecznych sprawiają, że wykorzystanie w pełni ich możliwości nie jest możliwe. Zobaczcie w jakich aspektach najczęściej dochodzi do niedokładności.

Panneaux solaires ambianceNiewystarczające rozpoznanie obiektu

Dla wydajności instalacji solarnej duże znaczenie może odgrywać problem zacienienia. Kłopoty mogą pojawić się w przypadku niewłaściwego rozpoznania sytuacji u klienta. Jeśli kolektory słoneczne z czasem zostaną przysłonięte przez wysokie drzewa lub budynki w sąsiedztwie, instalacja nie będzie efektywna, a inwestor nie osiągnie zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Złe rozmieszczenie kolektorów na połaci dachowej

Innym błędem jest niewłaściwe usytuowanie szeregów kolektorów słonecznych. Wyliczona przez projektanta wymagana powierzchnia kolektorów słonecznych, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych obiektu, nie jest dopasowana do powierzchni dachu, na którym kolektory mają być zamontowane. Projektuje się więc takie odległości, aby wszystkie się tam zmieściły, przez co także mamy do czynienia z zacieniowaniem i obniżeniem wydajności instalacji solarnej.

Mając do dyspozycji całą połać dachu, można z kolei swobodnie wybrać miejsce instalacji kolektorów. Kiedy jej nachylenie jest odpowiednie, kolektory można posadowić bezpośrednio na połaci lub wpuścić w połać. W każdym z tych rozwiązań można jednak popełnić wiele błędów, które mogą przyczynić się nie tylko do obniżenia wydajności instalacji, ale również do większych strat ciepła np. poprzez duże nieszczelności w połaci dachowej.

Montując kolektory słoneczne zbyt blisko płotków przeciwśniegowych lub śniegołapów także istnieje niebezpieczeństwo, że zsuwający się z kolektorów śnieg zatrzyma się w ich dolnej części, także wpłynie na ich wydajność.

Błędne określenie potrzeb energetycznych

Prawidłowe oszacowanie potrzeb energetycznych związanych z określeniem prawidłowej liczby zastosowanych kolektorów słonecznych jest podstawowym zadaniem przy projektowaniu instalacji słonecznej. Zawsze należy pozyskać maksymalną ilość informacji od klienta, a następnie je zweryfikować. Konieczne jest również poinformowanie przyszłego użytkownika o przewidywanym uzysku rocznym oraz wskaźniku pokrycia solarnego zastosowanej instalacji. Warto wspomnieć także o możliwości przedsięwzięcia różnych zabiegów oszczędnościowych, np. poprzez zastosowanie armatury wodooszczędnej. Mniejsze zużycie c.w.u. oznacza zastosowanie mniejszej instalacji solarnej, co w efekcie daje mniejsze koszty. Użytkownicy z przewymiarowaną instalacją muszą z kolei zabezpieczyć instalację przed skutkami przegrzewu.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: