Od czego zależy COP, czy można go poprawić?

Przez Adam
W Instalatorzy
Październik 25, 2018
0 komentarzy
2251 Views

Współczynnik COP dla pomp ciepła jest jednym z najważniejszych parametrów, które brane są pod uwagę przez przyszłych użytkowników. Czym jest COP i czym mamy wpływ na jego wielkość odpowiadamy w naszym nowym wpisie.

GSHP_3Na samym początku warto wyjaśnić, czym właściwie jest COP. Skrót pochodzi od słów Coefficient of Performance i określa współczynnik, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii (zwykle elektrycznej) zużytej przez pompę. Warto wspomnieć, że ilość uzyskanego ciepła to suma ilości energii „wyciągniętej” z dolnego źródła oraz zużytej energii elektrycznej.

Czynników od których zależy wartość COP jest wiele. Wśród nich jest, m.in. wewnętrzna sprawność pompy ciepła, na którą użytkownik nie ma wpływu. Można powiedzieć, że “jakość energetyczna” samego urządzenia wynika, np. ze sprawności silnika sprężarki.

Wszystko to wiąże się także z tym, czy pompa może pracować z mocą mniejszą od nominalnej i jaka jest wówczas jej sprawność. Dla instalacji jest to bardzo cenna właściwość, ponieważ umożliwia pompie lepsze dostosowanie się do zmiennych warunków pogodowych.

Elementy istotne dla wielkości COP

Ogromne znaczenie dla wartości COP ma różnica temperatury pomiędzy źródłem dolnym i górnym. Gdy ona maleje, rośnie COP. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla działania systemu składającego się z pompy ciepła jest rezygnacja z grzejników ściennych. Wszystko dlatego, że najrozsądniejsza dla nich temperatura pracy to ok. 55°C, co dla pompy jest wynikiem za wysokim. W związku z tym w codziennej eksploatacji nie należy bez faktycznej potrzeby zwiększać temperatury zasilania w instalacji. Warto też odpowiednio dbać o nasze dolne źródło. W przypadku poziomego kolektora gruntowego, duże znaczenie ma dobre nawodnienie gruntu. Nie należy więc wykonywać nad kolektorem utwardzenia gruntu, bo utrudnia ono wchłanianie wody deszczowej. Korzystny wpływ na ich działanie ma za to ułożenie nad kolektorem drenażu rozsączającego z przydomowej oczyszczalni, skierowanie w to miejsce wody opadowej z dachu lub wykonanie studni chłonnej. Ponadto teren, na którym został ułożony kolektor powinien być nasłoneczniony.

Warto wiedzieć…

Pompy ciepła charakteryzujące się najwyższymi współczynnikami efektywności COP, zastosowane w sposób nieprawidłowy nie osiągną zamierzonych efektów, co w efekcie nie przyniesie planowanych oszczędności w zużyciu energii.

 

SCOP nie mniej ważny

Przyszli użytkownicy powinni zwrócić uwagę także na sezonowy współczynnik wydajności SCOP (seasonal coefficient of performance). Parametr ten odnosi się do całego sezonu grzewczego, stanowi więc stosunek energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku w trakcie całego sezonu do energii elektrycznej zużytej przez pompę w tym samym sezonie. Tutaj także im wyższa jest wartość parametru, tym większa oszczędność energii.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: