Ministerstwo Energii podjęło współpracę z organizacjami pozarządowymi

Przez Adam
W Instalatorzy
Maj 9, 2017
0 komentarzy
371 Views

W marcu Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji publicznych projekt dwuletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają w zakresie obowiązków ME. Jakie postanowienia znalazły się w programie? Jaka ma być rola Ministerstwa i NGO w zakresie gospodarki energetycznej Polski?

me_logo_mProgram powstał w odpowiedzi na potrzebę zaangażowania społeczeństwa w realizację zadań dotyczących zarządzania zasobami energii, paliwami oraz surowcami. Głównym celem jest umożliwienie obywatelom zabierania głosu w sprawach, które dotyczą także ich. Ministerstwo, w porozumieniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, będzie wspólnie pracowało nad osiągnięciem lepszych rozwiązań w zakresie dysponowania zasobami energii. Wiedza osób powołanych zarówno z ramienia ME, jak i członków NGO pozwoli m.in. tworzyć najbardziej korzystne i efektywne akty normatywne czy ustalać koncesje na wydobywanie kopalin należących do Skarbu Państwa.

Współpraca między Ministerstwem Energii a NGO może przybierać zarówno formę finansową, jak i pozafinansową. Organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych przetargach organizowanych przez ME i realizować zlecane odgórnie zadania. Zarówno na te realizowane z polecenia Ministerstwa, jak i na własne inicjatywy organizacje NGO mogą uzyskać dofinansowanie. Działalność pozafinansowa obejmuje z kolei:

  • wzajemne informowanie o prowadzonych działaniach,
  • obejmowanie patronatem Ministerstwa projektów i działań realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • stworzenie bazy danych jednostek, które są chętne do podjęcia współpracy z Ministerstwem Energii,
  • konsultowanie projektów polityk, aktów normatywnych opracowywanych przez ME,
  • wspólna organizacja seminariów i konferencji.

Projekt programu jest dostępny na stronie: http://bip.me.gov.pl/node/27066.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: