Kraków nie chce smogu

Przez Adam
W Instalatorzy
Wrzesień 9, 2014
0 komentarzy
1279 Views

Od dawna wiadomo, że powietrze w Krakowie nie należy do najczystszych. Urząd Miejski w 2014 roku przeznaczył na ograniczenie emisji aż 2 800 000 złotych. Jakich inwestycji dotyczy refundacja i co można zyskać?

Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. W praktyce oznacza to refundację kosztów poniesionych w związku ze zmianą systemu ogrzewania, opartym na paliwie stałym, między innymi na:
– ogrzewanie gazowe,
– ogrzewanie olejowe,
– odnawialne źródła energii.

O zwrot poniesionych kosztów mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, czyli gminne lub powiatowe osoby prawne.

Co można zyskać?

Decyzja o zmianie systemu ogrzewania wiąże się nie tylko z czystszym powietrzem w sercu Małopolski, lecz również z komfortem mieszkańców. Wymieniając piec, opalany paliwem stałym, raz na zawsze mogą oni zapomnieć o zakupie węgla, magazynowaniu go w piwnicy, codziennym wnoszeniu do mieszkań i uciążliwym dbaniu o to, aby ogień nie zgasł, nawet w ciągu nocy.

Warto podkreślić, że wysokość dotacji jest duża. Urząd Miejski wypłaca 900 złotych za każdy kW, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. Dotyczy on mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych, mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej i mocy zainstalowanej pompy ciepła. W przypadku kolektorów słonecznych dotacja wynosi 1 000 złotych za każdy metr kwadratowy.

Dla przykładu, osoba, która zainstaluje kocioł kondensacyjny o mocy 24 kW otrzyma 21 600 złotych dotacji. Jest to kwota, która w całości pokryje koszt zakupu kotła i jego uruchomienia. Użytkownik nie będzie więc zobligowany w partycypowaniu w przedsięwzięciu. Mało tego – zaoszczędzone pieniądze będzie mógł przeznaczyć na własne cele.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: