Jakość powietrza w Polsce cz.2

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Grudzień 7, 2017
0 komentarzy
279 Views

Poznaliśmy już część wyników badań dotyczących jakości powietrza w naszym kraju. We wcześniejszym wpisie przedstawiliśmy substancje mieszczące się w korzystnych dla naszego zdrowia wartościach. Teraz przyszła pora wystawić na światło dzienne znacznie gorsze informacje.

smogPierwszą część wpisu znajdziecie tutaj.

Klasa C – czyli sytuacja wymaga poprawy

W strefach zaliczonych do klasy C wymagane jest podjęcie lub kontynuacja działań mających na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji w powietrzu (m.in. w ramach programów ochrony powietrza) – w odniesieniu do substancji i obszarów, dla których stwierdzono przekroczenia odpowiednich wartości kryterialnych stężeń. Zanieczyszczeniem, dla którego w 2016 roku największa liczba stref w kraju została zaliczona do klasy C, jest benzo(a)piren. Do klasy C zaliczono aż 43 z 46 stref, co pokazuje, że Benzo(a)piren stanowi w Polsce poważny problem. Najwyższe wartości średnie roczne uzyskano na obszarze województw: łódzkiego (17,8 ng/m3), dolnośląskiego (17,7 ng/m3) oraz śląskiego (13,4 ng/m3).

Za dużo pyłów w powietrzu

Duża liczba stref została w Polsce zaliczona do klasy C ze względu na pył PM10. W ocenie za 2016 rok do klasy C zaliczono 35 stref z 46 (ok. 76%). W każdej z nich przyczyną zaliczenia strefy do klasy C było przekroczenie poziomu dopuszczalnego określonego dla stężeń 24-godz. Przekroczenie tych wartości związane było z jego emisją z licznych źródeł sektora komunalno-mieszkaniowego, szczególnie w okresie zimowym. Stosunkowo duży udział w powstawaniu przekroczeń ma również emisja pochodzenia komunikacyjnego, zwłaszcza w rejonach centralnych aglomeracji i większych miast.

Znaczną liczbę stref zaliczono też do klasy C w wyniku oceny dotyczącej pyłu PM2,5. Zaliczenie strefy do klasy C oznacza w tym przypadku wystąpienie na jej terenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężeń średnich rocznych. Do klasy C w 2016 roku zaliczono 18 stref (ok. 40% wszystkich). Wysokie stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu to efekt m.in. emisji pierwotnej pyłu PM2,5 do atmosfery – procesy spalania paliw, transport drogowy.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: