Jakie organizacje odpowiadają za monitoring jakości powietrza w Polsce cz.2

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Sierpień 8, 2017
0 komentarzy
409 Views

Aby móc kontrolować jakość powietrza, konieczne jest stałe prowadzenie badań. Im będą one częstsze, tym więcej będzie wiadomo na temat zawieszonych w atmosferze zanieczyszczeń oraz ich wpływie na zdrowie i samopoczucie.

power-plant-2460947_1920Pierwszą część artykułu znajdziecie tutaj.

Pomiary jakości powietrza przeprowadzane są za pomocą urządzeń wykorzystujących metodyki referencyjne lub metodyki im równoważne. Pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych są wykonywane metodami automatycznymi, pomiary pyłu PM10 i PM2,5 – metodami automatycznymi i manualnymi, a zanieczyszczenia wchodzące w skład pyłu są oznaczane w laboratoriach Inspekcji Ochrony Środowiska z filtrów uzyskiwanych z pomiarów manualnych pyłu PM10.

Dokładny monitoring jakości powietrza na terenie całego kraju

Obecnie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska PMŚ funkcjonuje ok. 262 stacji monitoringu jakości powietrza. W 168 z nich prowadzone są pomiary automatyczne, z czego w 91 stacjach przeprowadzane są również pomiary manualne pyłu PM10 lub/i pyłu PM2,5. Dodatkowo na 94 stacjach prowadzone są wyłącznie pomiary manualne pyłu PM10 lub/i pyłu PM2,5. Badania jakości powietrza są ponadto uzupełniane analizami wykorzystującymi metody modelowania matematycznego, pozwalającymi określić m.in. wielkości obszarów, na których przekraczane są normy jakości powietrza oraz liczbę osób narażonych na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń.

Informacje z pomiarów automatycznych prezentowane są na bieżąco przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), w serwisie internetowym, a także w aplikacji mobilnej – „Jakość powietrza w Polsce”. Wyniki pomiarów manualnych są z kolei dostępne na ww. portalu dopiero po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: