Jak polskie miasta walczą z zanieczyszczonym powietrzem: Warszawa

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Październik 12, 2017
0 komentarzy
347 Views

Władze Warszawy od wielu lat walczą z zanieczyszczeniem powietrza. Efektem działań jest stały spadek maksymalnego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu notowany już od 2010 roku.

herb_warszawyW stolicy prowadzone są działania długofalowe, polegające na wymianie źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku. Niezwykle ważne w całym przedsięwzięciu jest podłączenie jak największej liczby obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, co dzieje się już na rewitalizowanych obszarach Pragi-Północ i Pragi-Południe oraz Targówka. Dodatkowo dotacjami wsparty jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i pomp ciepła. W przyszłości zostanie uruchomiony program wsparcia dla mieszkańców, którzy zdecydują się na zamianę kotłów opalanych paliwami stałymi na kotły gazowe lub podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej.

Ekologiczny transport publiczny i rozbudowa infrastruktury dla rowerzystów

Dla poprawy jakości powietrza bardzo istotny jest też rozwój przyjaznego i ekologicznego transportu publicznego. Zachęcanie mieszkańców Warszawy oraz okolicznych gmin do korzystania w szczególności z transportu szynowego sprawiło, że aż o 29% wzrosła liczba pasażerów tramwajów w stosunku do roku 2006. Nie bez znaczenia był tutaj rozwój sieci tramwajowej. Ważną część ekologicznego transportu stanowi też rozbudowa II linii metra, a także wymiana autobusów miejskich na jeszcze bardziej przyjazne środowisku (zasilane napędami alternatywnymi – gazem czy energią elektryczną). Wiele osób przesiadło się też na rowery, do czego zachęciło ponad 500 km nowych tras rowerowych oraz projekt rower publiczny „Veturilo”.

Sadzimy drzewa, czyli więcej zieleni na terenie miasta

W celu zwiększenia obszaru zieleni miejskiej realizowany jest programu Milion drzew dla Warszawy. Projekt ma na celu nie tylko sadzenie drzew, ale również zaangażowanie jednostek miejskich, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców w proces mający na celu szeroko pojęte zazielenianie Warszawy. Jednym z zadań, w które zaangażowane powinno być jak najwięcej osób jest wskazywanie miejsc do nasadzeń drzew. Będzie to możliwe m.in. za pomocą aplikacji mobilnej.

Projekty inteligentnych miast korzystające z innowacyjnych rozwiązań

Spośród projektów, w których uczestniczy Warszawa warto wymienić URBAN LEARNING i SHAR-LLM. Programy te mają się przyczynić do upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań i technologii ograniczających zużycie energii, emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji.  Celem projektu URBAN LEARNING jest doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych i agencji energetycznych w zakresie zintegrowania z planowaniem przestrzennym i innymi procesami planistycznymi, niskoemisyjnego planowania energetycznego oraz tworzenia projektów miejskich obszarów niskoemisyjnych. W projekcie SHAR-LLM wdrażane są procedury łączące sektory zrównoważonego budownictwa, energetyki, transportu i inteligentnej infrastruktury, w tym informatycznej. Proponowane rozwiązania obejmują termomodernizacje budynków i budynki efektywne energetycznie, systemy zarządzania energią, mobilność elektryczną oraz inteligentne oświetlenie uliczne.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: