Jak polskie miasta walczą z zanieczyszczonym powietrzem: Śrem

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Lipiec 4, 2017
0 komentarzy
371 Views

Zanieczyszczone powietrze jest zmorą wielu polskich miast. Choć w części ośrodków władze zdają sobie sprawę z zaistniałego problemu, nie wszędzie działania idą w parze z często szumnymi deklaracjami. Zobaczmy jak sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim, a dokładniej w niewielkim Śremie.

logo-ŚremuA trzeba przyznać, że w nieco ponad 40-tysięcznej gminie dzieje się całkiem sporo. W ostatnich latach przyjęto szereg rozwiązań w zakresie działań inwestycyjnych mających na celu transformację gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.

Kompleksowe zmiany – OZE i termomodernizacja

Najważniejsze działania zostały zawarte w Planie gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem i koncentrują się głównie na promowaniu nowych rozwiązań energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie ruchu, rozwój komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Nowoczesne sposoby na ogrzewanie

Gmina poszła też z duchem czasu wdrażając różnorodne programy i innowacyjne rozwiązania, np. termomodernizacja budynków użytku publicznego celem ochrony środowiska czy nowoczesna, przyjazna środowisku oczyszczalnia ścieków.

Warto wspomnieć także o wprowadzeniu inteligentnego systemu zarządzania w zakładzie Energia Ciepła, zajmującym się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła na terenie gminy. System w jednym miejscu będzie gromadzić i analizować wszystkie dane dotyczące sieci, co pozwoli m.in. ograniczyć straty przesyłu. To przełoży się na mniejszą ilość paliwa wykorzystywanego w źródle ciepła, a w efekcie na obniżenie emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Co więcej, na terenie gminy funkcjonuje już instalacja solarna dla celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb powiatowego szpitala w Śremie. Poza tym funkcjonują indywidualne instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej, pompy ciepła, a nawet małe turbiny wiatrowe. Gmina Śrem udziela dofinansowania ze środków budżetu gminy do budowy indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE.

Kolejne projekty

W niedalekiej przyszłości planowana jest inwestycja związana z rozszerzeniem dostępu do ciepła sieciowego dla mieszkańców oraz w obiektach użyteczności publicznej, co pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z indywidualnych instalacji grzewczych. Opalanie węglem zostanie więc wyparte przez bardziej ekologiczne rozwiązania.

Celem ograniczenia zużycia energii i związanej z nim redukcji emisji gazów cieplarnianych planuje się także wprowadzenie monitoringu i pomiaru zużycia energii w budynkach będących własnością gminy. Wspomniane budynki mają też zostać poddane modernizacji i wyposażone w instalacje OZE.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: