Jak polskie miasta walczą z zanieczyszczonym powietrzem: Katowice

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Kwiecień 6, 2017
0 komentarzy
340 Views

Misja: czyste powietrze! Takie założenie realizują władze i mieszkańcy Katowic, jednego z polskich miast, którego powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Jakie działania zostały podjęte, aby zmienić tę sytuację?

logoMiasto prowadzi działania wielotorowo. Rozpoczęto je od zwiększenia świadomości mieszkańców i utworzenia portalu informacyjno-edukacyjnego “Energia i Środowisko w Katowicach”. Na teorii władze jednak nie poprzestają. Działania edukacyjne prowadzone są również w przedszkolach i szkołach, a także podczas cyklicznych imprez o charakterze ekologicznym: Dni Energii Miasta Katowice i Leśny Piknik Rodzinny – EKOODPOWIEDZIALNI.

Od 2012 roku w Katowicach wdrażany jest “System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji”, który obejmuje w tej chwili 21 lokalizacji. Miasto realizuje prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Dotacje z Urzędu Miasta pozwoliły na wymianę 1 524 urządzeń grzewczych oraz montaż 543 instalacji OZE. Miasto kontynuuje wsparcie wymiany urządzeń grzewczych, pokrywając 80% kosztów z tym związanych, maksymalnie do kwoty 10 tys. zł. Władze trzymają rękę na pulsie również w kwestii gospodarowania odpadami. Dlatego też przy współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono 3 300 kontroli, podczas których położono nacisk na kwestie spalania odpadów w piecach domowych.

Władze Katowic starają się o dotacje w projekcie AWAIR, w ramach którego planowany jest m.in. montaż czujników zanieczyszczeń powietrza. Drugi wniosek o dofinansowanie obejmuje także projekt MOLOC tworzony wraz z Głównym Instytutem Górnictwa. Dzięki pomocy finansowej w ramach tej inicjatywy powstanie system monitorowania i oceny przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Od 2018 roku wejdzie w życie Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice. W ramach tego 10-letniego programu miasto ma przeznaczyć 10 mln zł rocznie na działania prowadzące do zmiany sposobu ogrzewania budynków.

Nad poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców Katowic od 2013 roku czuwa Referat Zarządzania Energią.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: