Jak polskie miasta walczą z zanieczyszczonym powietrzem: Gdańsk

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Marzec 14, 2017
0 komentarzy
395 Views

Mieszkańcy miast w północnej Polsce cieszą się powietrzem o mniejszym stężeniu zanieczyszczeń niż ci zamieszkujący południe kraju. Mimo to w Gdańsku już dawno podjęto walkę z niską emisją i zanieczyszczeniami występującymi w powietrzu.

 Gdansk_logoPrzełomowym dla gdańszczan był rok 1993, kiedy do życia powołano Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG). Fundacja czuwała nad stanem trójmiejskiego powietrza, monitorując jego jakość i przeprowadzając analizy. Wynikiem jej działań było też powstanie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej oraz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Od 1997 roku miasto prowadzi programy dotacyjne na zakup i modernizację węglowych i koksowych urządzeń grzewczych na gazowe, elektryczne, instalację kolektorów słonecznych oraz podłączenie mieszkań i gospodarstw do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wieloletnia działalność władz miasta w tym zakresie pozwoliła zmniejszyć emisję pyłów o 37 ton oraz dwutlenku węgla o 7 ton rocznie.

Głównym obszarem działań miasta w ostatnich latach jest jednak komunikacja i transport. Poza szeroko zakrojoną akcją edukacyjno-informacyjną, miasto wspiera również niskoemisyjne i energooszczędne rozwiązania drogowe. W mieście powstały stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Całe Trójmiasto stara się popularyzować i ułatwiać bezpieczne i szybkie podróżowanie rowerem głównie poprzez budowanie nowych ścieżek rowerowych.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: