Gruntowa pompa ciepła – montaż kolektora pionowego

Przez Adam
W Instalatorzy
Styczeń 24, 2019
0 komentarzy
540 Views

Wielu inwestorów decydujących się na gruntową pompę ciepła wybiera sondę gruntową w postaci kolektora pionowego. Wyjaśniamy, jak wygląda proces montażu tego urządzenia.

GSHP_3Na wstępie należy zaznaczyć, że głębokość odwiertu dla gruntowej pompy ciepła jest ściśle uzależniona od wielu czynników. Należą do nich m.in. dostępność miejsca, ilość energii potrzebnej do uzyskania z gruntu, względy ekonomiczne oraz możliwości technicznie firmy wykonującej odwiert.

Odwierty zwykle mają głębokość ok. 100 m, jednak coraz częściej stosuje się nawet dłuższe kolektory. Spowodowane jest to wzrostem temperatury wraz ze zwiększeniem głębokości, co przekłada się na większą efektywność i stabilność pracy pompy ciepła. Dla prawidłowego działania instalacji istotne jest też odpowiednie rozmieszczenie sond. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do nadmiernej eksploatacji dostępnych zasobów ciepła oraz zapewnić regenerację sond w okresie letnim.

Minimalne odległości między odwiertami powinny wynosić:

- 6 m dla długości sond poniżej 70 m;

- 8 m dla długości sond od 70 do 100 m;

- min. 8% głębokości odwiertu dla długości sond powyżej 100 m.

 

Wprowadzenie sondy do otworu wiertniczego zawsze powinno być poprzedzone przeprowadzeniem próby ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Takie działanie ma na celu wykluczenie możliwości uszkodzenia sondy, np. podczas jej transportu. Jeśli wynik testu jest pozytywny, to nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do rozpoczęcia instalowania sondy pionowej w otworze wiertniczym. Obsadzenie sondy powinno przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie prac geologicznych. Po zamontowaniu rur w otworze następuje osunięcie rur osłonowych, zamulenie i samozasyp otworu.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: