Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Lipiec 4, 2018
0 komentarzy
198 Views

Przygotowany przez rząd program „Czyste powietrze” ma przyczynić się do ograniczenia problemu smogu. Przewidziane na 10 lat środki – w sumie ponad 100 mld zł skierowane będą również na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Kolektory słoneczne_02_fot. De DietrichW przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo, zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W powstających budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Konkretne działania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma wziąć na siebie realizację tego programu we współpracy z funduszami wojewódzkimi i Bankiem Ochrony Środowiska, jeszcze nie przestawił treści programu priorytetowego „Czyste powietrze” i związanych z nim wymogów technicznych. Znane są jednak założenia finansowania z tego programu inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze” umożliwi sfinansowanie wymiany źródła ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. na pompy ciepła (zakup i montaż) w istniejących budynkach jednorodzinnych. Ponadto, dofinansowany zostanie zakup i montaż pomp ciepła na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych.

Możliwe będzie też uzyskanie finansowania na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej – kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych w istniejących budynkach jednorodzinnych – jednak w przypadku fotowoltaiki dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

Program określa maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane. W przypadku zestawu kolektorów słonecznych maksymalny koszt kwalifikowany wyniesie 8 tys. zł, w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej – 15 tys. zł, a dla pompy ciepła na cele c.o. oraz c.o. i c.w.u. maksymalny koszt kwalifikowany określono na 30 tys. zł.

Przyjęto, że okres trwałości urządzeń OZE – podobnie jak i innych prac realizowanych w ramach programu – wyniesie 3 lata.

Pompy ciepła muszą posiadać gwarancję producenta/wykonawcy na co najmniej 2 lata od daty uruchomienia instalacji, natomiast kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne powinny posiadać taką gwarancję na co najmniej 3 lata.

Wymagania do spełnienia

Ponadto, pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne

Z kolei kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań”.

Do programu zostaną dopuszczone także kolektory słoneczne posiadające europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W zakresie fotowoltaiki przyjęto, że dofinansowane w programie „Czyste powietrze” mikroinstalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

komentarze z facebooka: