Czym są zielone certyfikaty?

Przez Adam
W Klienci indywidualni
Czerwiec 6, 2017
0 komentarzy
445 Views

Pozyskiwanie energii elektrycznej z OZE jest coraz bardziej pożądaną metodą zasilania domów, mieszkań czy obiektów użyteczności publicznej. Można ją wyprodukować w całkowicie ekologiczny i niemal bezpłatny sposób za pomocą paneli fotowoltaicznych. Wsparciem dla producentów korzystających z odnawialnych źródeł energii są tzw. zielone certyfikaty.

44277Świadectwa pochodzenia, czyli tzw. zielone certyfikaty to dokumenty wydawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nadawane producentom energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, np. przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. W Polsce system zielonych certyfikatów funkcjonuje od 1 października 2005 roku.

Zielone certyfikaty przyznawane są producentom za każdą wytworzoną jednostkę energii, czyli za każdą 1 kWh. Certyfikaty umożliwiają wytwórcom otrzymanie dodatkowych przychodów z racji produkowania zielonej energii, ponieważ dokumenty te można odsprzedać. Obrót odbywa się na Towarowej Giełdzie Energetyki.

Możliwość nabycia certyfikatów to także szansa dla zakładów energetycznych, które w bilansie energii dostarczanej do odbiorców muszą wykazać odpowiedni udział tej pozyskanej z OZE. Żeby być zwolnionym z tzw. opłaty zastępczej uiszczanej w przypadku nie dysponowania zasobami z odnawialnych źródeł, zakłady energetyczne mogą zakupić od producenta zarówno zieloną energię, jak i same certyfikaty. Ich ceny ustala Urząd Regulacji Energetycznej.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: